Kritisch over collectemunt

De Raad van Kerken heeft een gesprek gevraagd met minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie. Aanleiding voor het verzoek vormt de introductie van de collectemunt waarover het Nederlands Dagblad vandaag bericht.

De Belastingdienst introduceert een universele collectemunt die de bestaande collectebonnen en -munten vervangt. De uniformering lijkt oecumenisch, maar is uiteindelijk ingegeven door de behoefte als overheid controle uit te oefenen op wat er in de kerken omgaat. Het moderamen van de Raad van Kerken heeft zich in een eerste reactie dan ook kritisch uitgelaten over deze vorm van overheidsbemoeienis met het kerkelijk leven.

De penningmeester van de Raad, jurist in het dagelijks leven, heeft twijfels bij de onderbouwing. ‘Er is indirect sprake van een nieuwe munteenheid, en dat kan toch niet de bedoeling zijn’. Vanuit de Raad van Kerken in Den Haag is een handtekeningenactie opgezet. Naast principiële bezwaren zijn er ook vragen rond de operationaliteit. De kerken vrezen een verdere burocratisering die uiteindelijk op een negatieve wijze het geefgedrag zal beïnvloeden.

De fiscus hoopt door de introductie van de munt meer grip te krijgen op de giften die naar kerken gaan. Bestaande plastic munten en papieren bonnen die veel kerken zelf hebben bedacht en uitgezet, zijn volgens een woordvoerder van de Belastingdienst te fraudegevoelig. ‘De huidige opgaves van kerkelijke giften zijn hoger dan wij op basis van de ontkerkelijking mogen verwachten’, aldus het Nederlands Dagblad in een gesprek met de belastingdienst. De Raad vindt de kritiek op de kerk niet onderbouwd en meent dat de fraudegevoeligheid bij andere goede doelen gelijk, zo niet groter is dan bij de kerken.

Zie ook: www.nd.nl/artikelen/2015/april/01/universele-collectemunt-voor-kerken-stuit-op-verzet