Vernieuwing bij financiën

Een wisseling van de wacht bij de Financiële Commissie van de Raad van Kerken. Wim de Frel, al werkzaam in de financiële sector van de kerk, toen de Nederlandse Hervormde Kerk (zijn oorspronkelijke werkgever), de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk nog niet waren verenigd, heeft dinsdag afscheid genomen bij de Raad van Kerken.

Hij nam zijn opvolger mee: Nico de Jong, ook iemand die het klappen van de financiële kerkelijke zweep al jaren kent. Hij richt zich bij de PKN op institutionele ondersteuning, jeugdwerk en kerk-in-opbouw. Hij is ook teamleider van debiteuren, crediteuren en salarisadministratie.

Voor de Raad van Kerken is de Financiële Commissie niet alleen van belang om controle op de financiën uit te oefenen, maar ook om de goede relaties met de donoren te onderhouden. Bij het afscheid van Wim de Frel, die overigens nog doorwerkt tot 1 juli 2015 bij de PKN, kwam ook de nieuwe maatwervingsactie aan de orde. Het bureau probeert het aantal maatjes te doen groeien. Er wordt vooral ingezet op mensen onder de veertig jaar. Daarnaast is het de bedoeling om de Vrienden van de Raad vaker in een testament een plaats te doen krijgen.

De Financiële Commissie bestaat naast Nico de Jong uit Stewart Evans (Leger des Heils), Paul Winkler (Remonstrantse Broederschap) en Emile Duijsens (Rooms-Katholiek). Jan Albert Visscher is voorzitter van de Financiële Commissie. Vanuit het bureau doen Beppie van Laar en Klaas van der Kamp mee met de besprekingen. 

Foto: Wim de Frel rechts en zijn opvolger Nico de Jong links