Pelgrimsroute voor kerken

Het gaat om de invulling van een kerk voor de toekomst. En dus is het logisch dat juist jonge mensen de toon gaan zetten binnenkort van het thema ‘Pelgrimage van gerechtigheid en vrede’, waartoe de Wereldraad heeft opgeroepen.

Zo’n vijfentwintig jongvolwassenen komen bij elkaar om het thema pelgrimage uit te werken. Ze zijn afgevaardigd door diverse kerken en organisaties om in het weekend van 21 en 22 maart mee te praten, te vieren en te lopen. Ze verzamelen zich in gebouw De Expeditie in Amersfoort. Aan de voorkant is het pand representatief gelegen aan een gracht in Amersfoort. Maar wie aan de achterkant de vergaderzaal binnengaat, snapt direct waarom er op de website melding wordt gemaakt van ‘biologisch / vegetarisch eten’, en dat merk je aan de wat alternatieve ingang die daar te vinden is. Eenmaal binnengekomen zal de bezoeker moeiteloos het inventaris herkennen zoals het eigen is aan de wat klassieke vormingscentra die men op de Veluwe en in andere groenstreken kan vinden.

De werkgroep Pelgrimage van de Raad van Kerken heeft de mensen uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan de verdere uitwerking van de pelgrimage. Iedere lidkerk van de Raad vaardigt twee mensen af tussen 18 en 35 jaar. Er is een uitvoerig programma opgesteld. Er zijn inleidingen van ds. Karin van den Broeke en mgr. Joris Vercammen. Zij hebben beiden als lid van de Wereldraad eind 2013 ingestemd met de keus voor het meerjarig thema en zullen nu laten zien hoe je de pelgrimage in Nederland zou kunnen uitwerken. Karin van den Broeke gaat vooral in op de nieuwe spiritualiteit in het thema; Joris Vercammen benadrukt het gemeenschappelijke karakter.

Daarnaast zullen de jonge mensen vooral met elkaar praten. Waar denken zij aan bij het thema pelgrimage? Waar lopen ze zelf warm voor? Wat zien ze in hun eigen kerk of organisatie van de thema’s gerechtigheid en vrede? Waar zien ze verantwoordelijkheden voor de gezamenlijke kerken?

De jongvolwassenen zijn niet alleen in de Expeditie. Ze trekken er ook op uit. Zaterdag maken ze een interreligieuze liturgische wandeling. Dat is een tocht langs symbolische plaatsen van jodendom, islam en christendom, gelardeerd met teksten; en met halteplaatsen ook bij seculiere gebouwen. De groep luistert bij dergelijke halteplaatsen naar teksten uit de drie levensbeschouwelijke tradities. Centrale thema’s zijn daarbij het leven, de eenheid en de wijsheid.

Op zondag kan men naar een eigen kerk of gezamenlijk naar de Oud-Katholieke Kerk aan ’t Zand. De pastor loci Louis Runhaar heeft als thema voor de dienst ‘pelgrimage’ gekozen. De jonge mensen nemen deel aan de viering, kunnen de relikwieën zien en na afloop van de dienst is er een nagesprek met Louis Runhaar.

De resultaten van de bijeenkomst worden uitgewerkt en dienen als basis voor de inkleuring van het verdere beleid.

De Wereldraad van Kerken, een koepelorganisatie van 345 kerken wereldwijd, heeft eind 2013 de kerken opgeroepen om tot 2021 samen op weg te gaan voor die pelgrimage van gerechtigheid en vrede. De kerken verenigd in de Raad van Kerken willen daar concreet invulling aan geven met partnerorganisaties zoals de Taizé-gemeenschap, Pax, de Katholieke Vereniging voor Oecumene, SKIN en de EA-EZA.

Foto’s: 
1. De twee afgevaardigden van de Syrisch-Orthodoxe Kerk met vader Samuël Dogan, raadslid, in het midden
2. De vergaderzaal 
3. De slaapzaal
4. Buitenaanzicht van De Expeditie