Eerste dag over eenheid

‘De eenheid waar Jezus voor bidt is niet alleen die tussen de Vader en de Zoon, maar ook die tussen de leden van de gemeenschap zelf. Het punt waarop de eenheid van de gemeenschap aansluit op die van de Vader met de Zoon is de zending door God’.

Zo schrijft Henk Schoon (oud-katholiek) in het blad ‘De eerste dag’ over het hogepriesterlijk gebed. ‘De eerste dag’ is een uitgave van het Boekencentrum met een handreiking bij het oecumenische leesrooster dat de Raad van Kerken uitbrengt. Een los exemplaar kost € 14,50 en een jaarabonnement € 53,50. Het blad is altijd interessant voor die mensen die vanuit hun (vrijwilligers)werk met het leesrooster te maken hebben. De komende periode, zomer 2015, is extra aardig, omdat de klassieke oecumenische tekst uit Johannes 17 daarbij aan de orde komt.

Henk Schoon heeft er een toelichting bij geschreven. De eenheid van de kerk is een logisch gevolg van het feit dat de kerk eigendom is van God. Schoon verbindt het tekstgedeelte met 1 Petrus 2,9, waar staat dat God zich de gemeente tot eigendom heeft gemaakt. Verwant is ook Exodus 19,5 waar dezelfde gedachte onder woorden is gebracht: God verwerft zich een volk ten eigendom, en daarmee is het kostbaarder dan alle andere volken. Het gebruikte Hebreeuwse woord ‘sagal’ betekent zoveel als ‘opstapelen’, en daarbij mag je denken aan een koning die zijn schatten zorgvuldig bewaart.

Dan is ook duidelijk dat God zijn volk betitelt als ‘een koninkrijk van priesters’ en ‘een heilig volk’. Ze zijn uitverkoren als een schat, een sieraad, als door een koning zich toegeëigend om in zijn huis te bewaren.

Foto:
Een abonnement op ‘De eerste dag’ kan men aanvragen via eerstedag@boekencentrum.nl 
Het Oecumenisch Leesrooster is te koop via rvk@raadvankerken.nl