Kerkdictee in Utrecht

Diverse kerken bereiden zich voor op de Kerkennacht. De invulling van dit evenement krijgt in de Domstad Utrecht een speciale inkleuring. Middels een persbericht heeft men nu al laten weten op 19 juni het Groot Utrechts Kerkdictee te organiseren.

Honderd deelnemers werken zich ’s avonds in de Domkerk in het zweet huns aanschijns op valse valkuilen, duivelse dilemma’s en struikelstrikken alsof het Laatste Oordeel is geslagen, legt Werend Griffioen uit in een persbericht. De winnaar gaat met de wisseltrofee naar huis, een beeldje van de 15e eeuwse preektijger Johannes Brugman, ja precies die van de uitdrukking ‘praten als Brugman’. De Utrechtse dichter Ruben van Gogh schrijft de tekst voor het kerkdictee. Tv-journalist en Utrechter Cees Grimbergen presenteert het evenement.

Iedereen kan zich voor de taalwedstrijd aanmelden, maar met 60 plaatsen is het aantal deelnemers beperkt. Daarnaast is er een prominenten- en een scholierenvak van elk 20 plaatsen. Wie het eerst komt het eerst maalt, maar Utrechters gaan voor op mensen van buiten de stad. Ter bestrijding van de kosten betalen deelnemers elk 10 euro, maar ze krijgen dan ook een aardig aandenken. Aanmelden kan vanaf Pasen via e-mail kerkdictee@gmail.com. Vermeld in uw e-mail duidelijk naam, geslacht, fysiek postadres en uw e-mailadres.

Volgens Ruben van Gogh belooft zijn tekst een ‘knetterende uitdaging’ te worden. Bijbelwoorden en kerkjargon vormen het leeuwendeel, maar ook haakt het dictee in op de Tourkoorts, die de Domstad in zijn greep heeft. Het kerkdictee maakt deel uit van het programma Kerkennacht Utrecht/Tour van de Ziel. Ter oefening en vermaak vindt de dicteedeelnemer op www.facebook.com/kerkennachtutrecht regelmatig spellingtestjes.

Het Groot Utrechts Kerkdictee is een initiatief van de drie Utrechtse kerkbladen Kerk in de Stad, Ludgerus Magazine en Martinus Magazine. De Kerkennacht wordt in heel Nederland gehouden in het weekend van 21 juni. Het dictee vindt al op 19 juni plaats, en de organisatie spreekt dan ook over ‘een proloog’  op de Kerkennacht. 

Foto: Ruben van Gogh onder het toeziend oog van de 14e eeuwse schrijvende kanunnik Hugo Wstinc in het Pandhof naast de Domkerk.