Pietersma op twitteraccount

Zo af en toe moet je de look op de sociale media weer een facelift geven. Dat is nu gebeurd met de achtergrond van het twitteraccount van de Raad van Kerken. Was het plaatje achter het embleem tot nu toe afkomstig uit een raam van een kapel bij één van de lidkerken, vanaf heden is er een beeld opgenomen van Henk Pietersma, de kunstenaar uit Leeuwarden, die vanaf zaterdag 21 februari 2015 te zien is in de Nicolaikerk en in de Domkerk in Utrecht met een nieuwe reeks schilderijen in het kader van de veertigdagentijd.

Als achtergrond voor het twitteraccount is het schilderij ‘midstwa’ gebruikt, of zoals het in het Nederlands heet ‘in tweeën’. Het gaat om een visualisatie van Matteüs 27: 51, waar staat dat het voorhangsel tussen het heilige en het heilige der heiligen in tweeën scheurde van beneden naar boven op het moment dat Christus zijn leven gaf op Golgotha.

Pietersma schrijft erbij in zijn boek ‘Waar was jij’, waarin hij de schilderijen van commentaar voorziet:

terwijl de aarde beeft
een ongekend geschreeuw
de priesters
zie daar
de voorhang
is gescheurd

op dat moment heeft god
op golgotha
de duisternis verlaten
nu is
voor iedereen het licht
benaderbaar

Het bureau van de Raad van Kerken kiest juist dit schilderij om daarmee het revolutionaire karakter te benadrukken van de verschijning van Jezus Christus en van zijn heilswerk. Hij heeft met zijn gang door het lijden en de opstanding de bestaande religiositeit opengebroken. En nu maar hopen en bidden dat de kerken die openheid weten na te volgen. Dat dat wat scheiding maakte, geen scheiding meer zij.