Korting op handboek

Uitgever Boekencentrum komt op 1 mei met een ‘Handboek voor gebed’. De bezinning en handreiking voor de gebedspraktijk verschijnt onder redactie van Jan Minderhoud en is tot 1 mei bij de uitgever verkrijgbaar tegen een korting van € 22,50 voor € 18,50. Men kan het boek nu al reserveren bij de Zoetermeerse boekenproducent.

De Raad van Kerken is betrokken geraakt bij de uitgave, nadat eerder het boek ‘Eén druppel jou’ is verschenen. In deze uitgave worden meer dan vijftig gebeden gepresenteerd van leidinggevenden uit diverse kerken. De uitgave is bedoeld om te laten zien hoe men vanuit verschillende achtergronden God aanspreekt. De eindredacteur vroeg daarna naar een tekst, waarin de tradities met elkaar worden vergeleken en in een perspectief worden geplaatst.

Het gebed is de adem van de kerk en van een wandel met God. ‘Wat het voedsel is voor het lichaam, is het gebed voor de ziel’, aldus de oude Joodse denker Jehoeda Halevi.

Het handboek biedt inspiratie om het gebedsleven te vernieuwen, zowel in de binnenkamer als in de grotere verbanden van kerk en gemeente, aldus de uitgever. Het is zowel bezinnend als uitnodigend voor de praktijk. Op een verfrissende manier worden oude en nieuwe vragen rond het gebed aan de orde gesteld. Door de kerkelijke breedte van de auteurs en de veelheid aan invalshoeken biedt dit boek een rijk geschakeerd palet en een schat aan informatie.

De inhoud van de bundel is verder als volgt:

Vooraf – Jan Minderhoud

1. Bidden naar de Schriften – ds. Thijs Geuze

2. Bidden met alle heiligen – dr. Theo van Campen

3. De eredienst van het hart. Bidden in en met de Joodse traditie – dr. Michael Mulder

4. Verschillende tradities van gebed – ds. Klaas van der Kamp

5. Grote vragen rond het gebed – prof. dr. Jan Hoek

6. Persoonlijk gebed – ds. Ron van der Spoel

7. De gemeente bidt – ds. Berry Haverkamp

8. Bidden in de kerkenraad of oudstenraad – ds. Jelle de Kok

9. Bidden in groepen – Jan Minderhoud

10. Ontwikkelingen rondom gebed in de 21e eeuw
1. Gebedsvieringen in Taizé – ds. Titus Woltinge
2. Bidden in de traditie van de Iona Community – ds. René Silvis
3. Getijdengebed 2.0 – Egbert van der Stouw
4. Huizen van Gebed in Nederland van 1990 tot 2014 – Dorien Knoors
5. Bedrijfs- en overheidsgebed – Maarten Pijnacker Hordijk
6. Creatief gebed als missionaire kans – Matthijs Vlaardingerbroek
7. Prayer Station Ministry – Lammy Dekkers
8. Gebed voor de nieuwe generatie – Saskia van Helden

11. Kinderen leren bidden – Lucré de Man – van Putten

12. Relatie en revolutie: gebed en de jonge generatie – Edwin Hamelink
13. Meditatief gebed – Marianne Groen

14. Gebedshoudingen en gebedstijden – ds. Lex Boot

15. Gebed in ministry, genezing en bevrijding
1. Ministrygebed – Jan Fokker
2. Ziekenzalving: Gods helende omhelzing – ds. Rob van Essen
3. Bevrijdingsgebed – Jan Minderhoud

16. Verootmoedigen en vasten – Jan Minderhoud

Klik hier https://www.boekencentrum.nl/boeken/Jan-Minderhoud-%28onder-redactie-van%29/Handboek-voor-gebed/24926 voor pagina Boekencentrum.