EO voor Australisch model

‘Ga kijken in de wijsheid in de ander. Wellicht ligt er wijsheid in de manier waarop Gordon spreekt en wijsheid in de imam van de Goudse moskee’. Woorden van die strekking sprak de directeur van de Evangelische Omroep, Arjan Lock, tijdens de mannenconferentie van het Leger des Heils.

Het fenomeen mannendagen bloeit in Nederland. En dat merkt het Leger des Heils ook. Commissionar Hans van Vliet begon enkele jaren geleden met de mannendagen bij het Leger des Heils, nadat hij er op Papua Nieuw-Guinea opnieuw kennis mee had gemaakt en het bezoekerstal groeit nog steeds. Vier mensen waar uitgenodigd om een inleiding te geven op zaterdag 7 februari in Ede over het thema ‘Staan voor je geloof’ en Arjan Lock beet het spits af.

Hij liet zien hoe de Evangelische Omroep de breedte van de christenen en de seculiere wereld in Nederland met het evangelie probeert te bereiken. Hij legde uit dat de EO niet op een afschermende manier met het evangelie wil omgaan, maar – om met de Joegoslavische filosoof Miroslav Volf te spreken – op een omarmende manier.

Lock maakte een vergelijking tussen de manier waarop in Nederland schapen worden geweid en de manier waarop dat in Australië gebeurt. In Nederland drijft de boer de schapen op een weiland en moeten de sloten de schapen inkaderen. In Australië werkt dat anders. Daar zijn geen sloten. Men laat de schapen vrij lopen en zet simpelweg een fouragewagen met voedsel ergens neer en de schapen komen vroeg of laat wel fourageren. De band tussen christenen heden ten dage lijkt meer op het Australische model dan op het Nederlandse, zo hield de topman van de EO de naar schatting 180 bezoekers voor. Je geeft mensen vrijheid en laat ondertussen de aantrekkelijkheid van het evangelie voor zich spreken. 

Arjan Lock vertelde een persoonlijk verhaal van hoe hij komend uit de Gereformeerde Gemeente zijn weg had gevonden bij de Evangelische Omroep naar presentaties met programma’s als ‘Jojanneke in de prostitutie’. De samenleving verandert razendsnel en de EO probeert daar op een eigen manier op aan te sluiten met de presentatie van het evangelie.

De directeur van de Evangelische Omroep riep de herdenkingsdienst van MH-17 in herinnering waar vorig jaar ook de Raad van Kerken aan meewerkte. Hij liet zien hoe de dienst in een samenvatting van de CNN fungeerde en in 138 landen werd uitgezonden. ‘We zijn er van overtuigd dat God in alle tijden aanwezig wil zijn. En we willen daarop inspelen door met het geloof ook nu op een relevante manier aanwezig te zijn’.

Jan Willem Grievink, manager en directeur van FSIN en verbonden met de Vergadering van de Gelovigen, vertelde van zijn veranderingen, waarbij hij minder gefocust is op het idee ‘je bent wat je doet’ en meer op ‘je doet wat je bent’. God kijkt niet naar wat je bent. Er moet balans zijn tussen wie je bent, wie je wilt zijn, en hoe anderen naar je kijken. Hij pleitte daarbij voor een hartsrelatie met Jezus.

Paul Snijders van ING, verbonden aan de baptistengemeente in IJmuiden, vertelde hoe hij vele tientallen jaren werkzaam was geweest in de financiële wereld. Hij heeft er topjaren meegemaakt, maar ook de vraag leren stellen hoe hij na een boventallig verklaring een nieuwe weg moest vinden. Teksten als die van Paulus in Efeziërs in 4:17-32 waar het gaat over ‘een nieuwe levenswandel’ hebben hem daarbij geholpen.

Klaas van der Kamp was uitgenodigd als secretaris van de Raad van Kerken en als uitgever voor uitgeversgroep Jongbloed. Hij vertelde over het project van de mannenbijbel wat hij voor Jongbloed organiseert, en ging dieper in op het onderliggende concept van hoe mannen de bijbel lezen. Hij wees op de verantwoordelijkheid waarop mannen worden aangesproken vanaf het begin van de bijbel, waarin Adam de vraag krijgt: ‘Adam, waar ben je?’ En hij refereerde aan het belang van weetjes, anekdotes, waarmee mannen vaak contact zoeken alvorens ze over hun diepere gevoelens praten.

Foto’s:
1. Een goed gevulde zaal bij het Leger des Heils 
2. Arjan Lock op het podium
3. Commissionar Hans van Vliet, Paul Snijders en Jan Willem Grievink