Koptische herdenkingsdienst

De Koptische Kerk in Nederland, lid van de Raad van Kerken houdt op zaterdag 21 februari vanaf 13.00 uur een speciale herdenkingsdienst voor de slachtoffers van het geweld in Libië, waarbij 21 Kopten in koele bloede zijn vermoord. De bijeenkomst vindt plaats in de Koptische kerk in Amsterdam-Noord aan de Mosstraat.

‘Wij bidden tot God om Egypte en haar eenheid te beschermen en dat de vrede mag overheersen in de gehele natie’, aldus bisschop Arseny van het Koptisch Orthodox Bisdom van Nederland in een verklaring.

In een reactie vanuit het moderamen van de Raad van Kerken is afgrijzen uitgesproken, onbegrip en onderlinge verbondenheid met de Koptische gemeenschap. ‘Het is voor ons onbegrijpelijk dat eenvoudige Egyptische mensen, die niet anders verlangen dan met een uiterste inspanning werk te vinden, zodat ze hun familieleden kunnen onderhouden op deze manier om het leven worden gebracht. We hebben de vaste overtuiging dat een beschaving gebaseerd moet zijn op het principe dat bevolkingsgroepen elkaar ruimte gunnen en onderling respect opbrengen’.

‘Wij danken u voor uw woorden vol liefde en kracht die ons troosten en steun geven’, aldus bisschop Arseny, ‘Zeer troostend is om te horen dat wij allen samen bidden in Christus voor de vrede’.

Denemarken

Naast het geweld in Libië zijn er de terreuraanslagen in Denemarken. Diverse geledingen in Nederland hebben daarop gereageerd. Het Contactorgaan Moslims en Overheid heeft de daad van terreur veroordeeld. ‘De Nederlandse moslimgemeenschap reageert geschokt op de aanslagen in Denemarken. Het is helaas de zoveelste terreurdaad in West-Europa in korte tijd. We moeten blijven waken voor onze gezamenlijke opgave dat dit soort terreurdaden onze samenlevingen niet mogen ontwrichten. CMO veroordeelt deze barbaarse aanslagen. Onze gedachten gaan dan ook allereerst uit naar de families en dierbaren van de slachtoffers, en naar het Deense volk’.

Het Centraal Joods Overleg (CJO) spreekt eveneens zijn afgrijzen uit. ‘Net als bij de aanslagen in Parijs is met dodelijk geweld getracht de vrije meningsuiting het zwijgen op te leggen en wéér werd de Joodse gemeenschap met dodelijk gevolg aangevallen. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden van de doden die vielen in de bijeenkomst over het vrije woord en voor de synagoge. Wij leven mee met hun verdriet’.

De vergadering van Europese moslims en joodse leiders heeft in een gezamenlijke verklaring eveneens de aanslagen in Kopenhagen veroordeeld. Rabbijn Awraham Soetendorp participeert vanuit Nederland in dat overleg. Het gaat om een groep die zich officieel noemt: ‘The Gathering of European Muslim and Jewish Leaders is an affiliate of the Foundation for Ethnic Understanding, a New York-based not-for-profit focused on building ties of communication and cooperation between Muslims and Jews worldwide’.