Oecumene deel peiling

De enquête waarmee de Protestantse Kerk de leden gelegenheid biedt om een eigen mening te geven biedt voldoende ruimte om oecumenische wensen zichtbaar te maken. Klachten van oecumenici dat er te weinig gelegenheid zou zijn om de kerk nadrukkelijker op het spoor van de samenwerking met andere kerken te zetten, lijken dan ook niet gegrond.

Tot drie maal toe reikt de Protestantse Kerk keuzemogelijkheden aan die van oecumenische voorkeur getuigen. De vragen zijn met name te vinden bij het plaatselijke onderdeel.

‘Waar moet een predikant volgens u vooral goed in zijn?’ biedt de bezoeker een tiental mogelijkheden, waaruit er drie mogen worden ingevuld. Eén van de opties luidt: ‘oecumenische contacten aangaan met andere kerkgenootschappen in de omgeving’.

Op de vraag: ‘Hoe ervaart u de uitvoering van deze predikant rollen in uw gemeente?’ staat ook de keuze-optie ‘oecumenische contacten’. De bezoeker kan vervolgens kiezen uit: positief, neutraal, negatief of n.v.t.

Tenslotte is er de vraag: ‘Wat hoort volgens u tot de kern van het kerk-zijn als het gaat om de inhoudelijke zaken die in de eigen kerkelijke gemeente moeten gebeuren?’ Ook daar is de keuze-mogelijkheid aangereikt: ‘oecumenische activiteiten’. En wie de optie aanklikt krijgt weer een drietal varianten in beeld: ‘1. verbinden van christenen dichtbij en wereldwijd’, ‘2. onderdeel zijn van wereldwijde kerk’, ‘3. verbondenheid met gemeenschap van christenen’.

De enquete waarmee de PKN de achterban laat inspreken heeft breed de publiciteit gehaald. Nagenoeg alle kranten, inclusief de Volkskrant, hebben er een bericht aan gewijd. Arjan Plaisier, de scriba van de PKN, is er met een grote foto afgebeeld.

Toen Plaisier op de dag van de publicatie in de Volkskrant ietwat verlaat een bijeenkomst van de Raad van Kerken kwam binnenlopen, werd hij vriendelijk ontvangen met een: ‘Iets aan de late kant. Je moest zeker nog even de enquête invullen’.

Foto’s: 
De twee foto’s worden in de Volkskrant gebruikt om het thema te illustreren. De eerste is blijkbaar een typering van de PKN-kerkganger zoals de Volkskrant dat ziet en de tweede foto brengt dr. Arjan Plaisier in beeld.