Gezamenlijke verklaring 2017

De Protestantse Kerk en de Rooms-Katholieke Kerk komen in 2017 bij de viering van 500 jaar Reformatie met een gezamenlijke verklaring over hoe ze in de toekomst samen willen optrekken. Dat maakten de bisschop Gerard de Korte van het bisdom Groningen – Leeuwarden en dr. Arjan Plaisier, scriba van de PKN bekend tijdens een debat in Hardenberg.

De twee vertegenwoordigers van de kerken spraken elkaar woensdag tijdens de Familiedagen aldaar. Het Nederlands Dagblad had hen uitgenodigd om te spreken over de toekomst van de kerk. Welke uitdagingen liggen er tot 2025?, wilde Daniël Gillissen, adjunct-hoofdredacteur van het ND, weten. En zoeken de hoofdstromingen binnen het christelijk geloof elkaar op in deze moeilijke tijd?

Een werkgroep met leden uit beide kerkgenootschappen bereidt de verklaring voor. De werkgroep is inmiddels twee keer bij elkaar gekomen. De verklaring zal ingaan op het gescheiden optrekken van de kerken in de afgelopen eeuwen, maar zal ook vooruitkijken, aldus Gerard de Korte. De verklaring is zowel bedoeld voor de kerken, als voor de samenleving, en zal worden onderstreept met een ‘symbolische daad’. Die uitleg sluit aan bij het feit dat mgr. Gerard de Korte niet de referent is voor de oecumene, maar voor sociale zaken.

Op de inhoud van de verklaring wilden Plaisier en De Korte na afloop van het gesprek niet verder ingaan. Het initiatief is nog te pril. ‘Het is een nieuwe impuls aan de oecumene’, zegt woordvoerder Sipke Draisma van het noordelijke bisdom tegen het Friesch Dagblad. ‘Al gebeurt er plaatselijk op oecumenisch gebied best veel, landelijk bestond wat de indruk dat de oecumene op een laag pitje staat. Nu zoeken de kerken elkaar op om stappen te zetten op het gebied van de oecumene’. Zijn versie is een vrije uitwerking van wat de kerkleiders volgens het Reformatorisch Dagblad compact in Hardenberg hebben gezegd. Daarin staat dat de twee kerkbestuurders de toegenomen oecumene als lichtpunt in deze tijd ervaren.

Vertegenwoordigers van beide kerken spraken elkaar onder meer vorig jaar april. Ze vertelden na afloop, dat kerken in Nederland samen staan voor de uitdaging om op een aansprekende wijze getuigenis te geven van het geloof in Christus en zo de boodschap van het evangelie willen doorgeven aan nieuwe generaties. Vanuit die gemeenschappelijke oriëntatie willen ze nadenken, zo zeiden ze toen, over de invulling van de herdenking van 500 jaar Reformatie.

De deelnemers die elkaar vorig jaar spraken waren: van protestantse zijde dr. Arjan Plaisier, ds. Karin van den Broeke, ds. Gerrit de Fijter, prof. dr. Herman Seldenhuis, prof. dr. Barend Kamphuis en dr. Hans Kronenburg; en van rooms-katholieke zijde: mgr. dr. Hans van den Hende, mgr. dr. Gerard de Korte, dr. Ton van Eijk, dr. Dick Akerboom, drs. Rob Kuiper en drs. Geert van Dartel.

Ook vorig jaar stelde men dat er sprake is van een oecumenische toenadering, waardoor men anders met elkaar omgaat. De verbondenheid in Christus staat bij beiden voorop en niet de wederzijdse leerveroordelingen of de verschillen over ambt en ecclesiologie. In het licht van die verbondenheid is de visie op de gescheidenheid veranderd en wordt de scheuring van de kerken als een pijnlijke wond ervaren, aldus de officiële verslaglegging na afloop. Naast historisch en theologisch onderzoek zijn persoonlijke contacten van belang om de oecumene verder te geleiden. De herdenking van het begin van de Reformatie in 2017 is een kans om de apostolische zending van de kerk gezamenlijk voor het voetlicht te brengen.

Het Reformatorisch Dagblad weet te vertellen dat de twee kerkleiders woensdag een gezamenlijk thema hadden in het ‘Samen terug naar Christus, terug naar de Bron’. Volgens het Nederlands Dagblad vertelde dr. Arjan Plaisier dat de huidige vorm van kerkzijn nog generaties zal doorgaan, maar dat er tegelijk steeds meer alternatieve, experimentele vormen van kerk-zijn ontstaan.

Foto: Gerard de Korte en Arjan Plaisier op een archieffoto op internet