Bijbelgids adventisten

Ds. Bert Nab, de nieuwe secretaris van de Zevendedags Adventisten, heeft alle leden van de Raad van Kerken woensdag 11 februari een boek aangeboden, getiteld ‘Avontuurlijk wandelen’. Het is een inleiding op de Bijbel, maar dan niet alleen met citaten over wat er concreet in de diverse Bijbelboeken te lezen is, maar vooral met informatie over de deuterocanonieke boeken, de buitenbijbelse boeken en andere vragen die in de context van de Bijbel een rol spelen.

Tom de Bruin, de schrijver, is eerder op het proefschrift ‘The Great Controversy: The Individual’s Struggle between Good and Evil in the Testaments of the Twelve Patriarchs and in Their Jewish and Christian Contexts’ gepromoveerd. Hij schrijft daarin over de strijd tussen God en Satan volgens de Joden en Christenen van de eerste eeuwen.

Avontuurlijk wandelen is een tweede boek dat de Adventisten uitbrengen in een reeks ‘Adventistische perspectieven’. Adventistische schrijvers zoeken daar naar nieuwe invalshoeken rondom vertrouwde thema’s. De Bruin neemt de lezers mee door de Bijbel. Zo laat Avontuurlijk wandelen zich lezen als een cursus Bijbellezen voor gevorderden. Via het servicecentrum van de adventisten is het boek ook voor anderen te bestellen voor de prijs van € 12,95.