Gezamenlijke inspiratie

De verschillende kerkelijke families in Nederland zoeken elkaar steeds meer op. In de Raad van Kerken merkte je dat een paar jaar geleden al, toen de leden van de episcopale familie de handen ineen sloegen en een gezamenlijke lijn kozen in de Raad van Kerken. Ze zorgden voor één vertegenwoordiger in het moderamen en ze overlegden onderling met enige regelmaat om gezamenlijke belangen af te stemmen. Inmiddels blijken de vrijzinnigen elkaar ook weer gemakkelijker aan te spreken. Resultaat van de onderlinge afstemming is een Inspiratiedag op zaterdag 18 april voor de achterbannen en voor andere geïnteresseerden.

De organisatie ligt formeel bij een vijftal kerken en organisaties: De Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Remonstrantse Broederschap, de Vrijzinnigen Nederland, de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten en het Apostolisch Genootschap. De eerste drie zijn ook aangesloten bij de Raad van Kerken.

De inspiratiedag wordt opgeluisterd met enkele bekende Nederlanders. Zo zal de cabaretière Sara Kroos aanwezig zijn, die speciaal voor deze dag een miniconference heeft geschreven over haar zoektocht naar ruimte voor geloof en ongeloof. Willem Pekelder, televisierecensent, laat zien hoe levensverhalen in de media een steeds grotere plaats krijgen en Christien Brinkgreve, emeritus-hoogleraar sociologie, verheldert de kracht en invloed van verhalen op ons individuele leven en op ons maatschappelijk functioneren.

De inspiratiedag vindt plaats in de Jacobikerk in Utrecht. Centraal op de dag staat de vraag hoe ons levensverhaal onze levensbeschouwing kleurt en andersom. Thema van de dag is: “Connected. Waaraan verbind je je verhaal?” De toegang is 20 euro. Opgave is mogelijk via www.inspiratie2015.nl

Foto: Sara Kroos