Samenwerking in Enkhuizen

Enkele kerken in Enkhuizen grijpen de week van de eenheid van de christenen aan om een gebedsdienst te koppelen aan het ondertekenen van een convenant. Zondag 18 januari is het zover.

Kees van Zijverden, secretaris van de Raad van Kerken in Enkhuizen, heeft dat bekend gemaakt. In de Raad van kerken in Enkhuizen doen de kerken veel samen: de kerkennacht, de stiltevieringen, het middaggebed, contacten naar buiten, met de plaatselijke overheid, met de moskee, etc. ‘Er zijn echter ook allerlei activiteiten die nog beperkt blijven tot de kring van die ene, eigen, kerk’, aldus de secretaris, ‘en dat terwijl we in onze tijd enerzijds de krimp van de kerk(en) zien en anderzijds een sterk toenemend beroep ervaren op ‘maatschappelijke participatie’. Alle reden tot verdieping van de oecumenische samenwerking’.

Het convenant bouwt de samenwerking verder uit. In dat convenant verplichten de kerken zich jegens elkaar onderdelen van hun kerkenwerk over en weer open te stellen voor elkaar. Niet alle kerken kunnen daaraan formeel meedoen om interne redenen, maar zij staan wel achter de intentie.

De Enkhuizer kerken geven natuurlijk ook invulling aan de week van gebed met een viering rond het thema ‘Dorst?’ Zoals bekend zijn het thema en de liturgie aangedragen door christenen uit Brazilië. Het bijbelverhaal dat centraal staat is dat over Jezus die bij een waterput zit. Er komt een Samaritaanse vrouw langs die Hem te drinken geeft. Er ontspint zich een gesprek over water, over dorst en over geloven, tussen de joodse leraar Jezus en de, andersgelovige, Samaritaanse. Beiden blijken afhankelijk van die ene bron!

De dienst in Enkhuizen wordt geleid door twee voorgangers: pater Peter Peelen sj van de Rooms-Katholieke parochie en ds. Jantina de Ruiter, predikant van de Evangelisch Lutherse gemeente. In de dienst wordt traditiegetrouw een inzameling gehouden voor een goed doel. Dit jaar is dat de Stichting June. Zij heeft als missie de levensomstandigheden in Gambia te verbeteren. Dit wordt gedaan door het uitvoeren van kleinschalige projecten zoals o.a. de aanleg van waterputten. De dienst begint om tien uur en vindt plaats in de Zuiderkerk. Geïnteresseerden kunnen de dienst ook volgen via RTV Enkhuizen of via www.kerkomroep.nl.

Foto: Zuiderkerk in Enkhuizen