Week van gebed 2015: Zondag 18 januari : kerkendag in Enkhuizen

Zondag 18 januari a.s. om 10.00 uur in de Enkhuizer Zuiderkerk vieren 9 Enkhuizer kerken de  “kerkendag.” Deze jaarlijks weerkerende dienst staat aan het begin van de – internationaal gehouden – week van gebed voor de eenheid. Dit jaar een dienst met een extra feestelijk tintje!

Het thema is dit jaar “Dorst?” Thema en liturgie zijn op uitnodiging van de Wereldraad van Kerken aangedragen door christenen uit Brazilië. Het bijbelverhaal dat centraal staat is dat over Jezus die bij een waterput zit, dorst heeft maar niet bij het water kan komen. Er komt een Samaritaanse vrouw langs die daarbij helpt. Er ontspint zich een gesprek over water, over dorst en over geloven, tussen de joodse leraar Jezus en de, andersgelovige, Samaritaanse. Beiden blijken afhankelijk van die ene bron!

De dienst wordt geleid door twee voorgangers: pater Peter Peelen sj van de Rooms-Katholieke parochie van Enkhuizen en ds. Jantina de Ruiter, predikant van de Evangelisch Lutherse gemeente van Enkhuizen. Organist Jan Spijker en een projectkoor verlenen hun muzikale medewerking.

Er is een crêche en er is kinderkerk.

In de dienst wordt traditiegetrouw een inzameling gehouden voor een goed doel. Dit jaar is dat de Stichting June. Zij heeft als missie de levensomstandigheden in Gambia te verbeteren. Dit wordt gedaan door het uitvoeren van kleinschalige projecten zoals o.a. de aanleg van waterputten.

Bij de uitgang is een collecte voor het werk van de Raad van Kerken in Enkhuizen.

In de Raad van kerken in Enkhuizen doen we veel samen: de kerkennacht, de stiltevieringen, het middaggebed, contacten naar buiten, met de plaatselijke overheid, met de moskee, etc. Er zijn echter ook allerlei activiteiten die nog beperkt blijven tot de kring van die ene, eigen, kerk. En dat terwijl we in onze tijd enerzijds de krimp van de kerk(en) zien en anderzijds een sterk toenemend beroep ervaren op ‘maatschappelijke participatie’. Alle reden tot verdieping van de oecumenische samenwerking. Daarom zullen een aantal van de kerken die samenwerken in de Raad in deze dienst een convenant met elkaar aangaan. In dat convenant verplichten de kerken zich jegens elkaar onderdelen van hun kerkenwerk over en weer open te stellen voor die anderen. Niet alle kerken kunnen daaraan formeel meedoen om interne redenen, maar zij staan wel achter de intentie.

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie. Dan is er ook gelegenheid kennis te maken met een aantal vormen van diakonaal werk.

En wie de deur niet uit kan: de dienst is via RTV Enkhuizen rechtstreeks te zien en te beluisteren en ook via www.kerkomroep.nl.