Tour van de Ziel

Utrecht maakt zich langzaam op voor de start van de Tour de France. De kerken spelen daar zinvol op in, door de kerkennacht, waar de Domstad vanaf het begin aan meedoet, te plaatsen in het kader van een Tour van de Ziel. Deze spirituele tour vindt plaats op zaterdag 20 juni, twee weken vóór le Grand Départ van de wielrenners.

De kerken geven invulling aan de Tour van de Ziel met een spiritueel parcours waarin elementen als opoffering en lijden worden uitgewerkt, parallel aan de rol die dergelijke begrippen spelen bij het grote wielerspektakel. De avond vóór kerkennacht vindt de spirituele proloog plaats in de Domkerk met de ‘Preek van de Leek’. Daarin wordt de overeenkomst tussen christelijke bronnen en de Tour de France uit de doeken gedaan. Ook wordt dan het lang verwachte Groot Utrechts Kerkdictee afgenomen.

Rode draad voor de Tour van de Ziel  vormt de weg van de mens die net als bij de Tour de France er een is van ontberingen, vallen, opstaan en weer doorgaan. En natuurlijk is er de gelukzaligheid bij het bereiken van de finale.

De Stuurgroep Kerkennacht heeft een opmerkelijk filmpje gemaakt over de parallellen tussen de Tour de France en christelijk geloof. Dat filmpje gaat in op  een stichtelijke prent uit de 19e eeuw over ‘de reize eens christenmens’, gebaseerd op de allegorische vertelling van de prediker John Bunyan over de smalle weg van de vrome en de brede weg van de genotzoeker die liever bordelen en kermissen bezoekt. De christen die de moeilijke, smalle weg gaat wacht het hemels Jeruzalem, de renner die de zware weg over hobbelige kasseien en de steile alp bedwingt de Gele Trui en eeuwige roem.  

Naast dit filmpje heeft de stuurgroep een facebookpagina geopend, www.facebook.com/kerkennachtutrecht. Tevens heeft de stuurgroep een pakket met ideeën klaarliggen voor een aantrekkelijke invulling door de deelnemende kerken. Zo is er een Tour d’Amour, Tour Dolorosa, Tour de Chant, Tour van de Klokken, Tour van de Tranen, Tour du Pain et Du Vin, Tour du Départ, Tour du Finish, Tour de la Litérature, Tour des Saints, Tour Bonne Route en vele andere ideeën.

Coördinator Arie Noordermeer van Kerkennacht : ‘Het is frappant hoeveel parallellen te trekken zijn tussen de Tour de France en de christelijke spirituele bronnen. Met de ideeënlijst kunnen de deelnemende kerken zich opladen voor een programma dat bezoekers verrast en verbaast. De Tour d’Amour is nu al door een van de kerken geclaimd. Dat zegt wel iets over de aantrekkelijkheid van onze invalshoeken’.