Biddag/dankdag/zondag van de arbeid 2015: Participatie in Werk

Biddag 2015 – Materiaal voor viering en gesprek rond ‘participatie in werk’ als katern in Oecumenisch Bulletin. Een uitgave van Kerk in Actie en de Raad van Kerken.

Het materiaal voor viering en gesprek rond een bepaald thema op het terrein van arbeid, economie en sociale zekerheid werd lange tijd verzorgd door DISK-Arbeidspastoraat in samenwerking met Kerk in Actie. Het afgelopen jaar is de werkorganisatie van DISK afgebouwd. Aan dit materiaal voor viering en gesprek wordt nu in de samenwerking van Kerk in Actie en de Raad van Kerken een vervolg gegeven met het katern ‘Participatie in werk’ in Oecumenisch Bulletin 1/2015.
Het thema ‘Participatie in werk’ is gekozen in verband met de nasleep van de economische crisis met een behoorlijk hoge werkloosheid. Een opvallend fenomeen is ook de toename van een flexibele participatie in werk. De term ‘participatie’ refereert ook aan de ‘participatiesamenleving’ en aan de ‘Participatiewet’ die in januari 2015 van kracht wordt.
In vergelijking met de publicatie van het materiaal in het DISK-tijdschrift Ondersteboven is de omvang behoorlijk afgeslankt. Kon in Ondersteboven een thema breed worden belicht, nu wordt volstaan met een beknopt achtergrondartikel en een ervaringsverhaal. De aandacht voor de drie momenten in het kerkelijk jaar waarop in het bijzonder aandacht gegeven kan worden aan een thema gerelateerd aan arbeid, economie en sociale zekerheid, is gehandhaafd. Zo treft u suggesties aan voor prediking en liedkeuze in relatie tot de biddag voor gewas en arbeid, de zondag van de arbeid en de dankdag voor gewas en arbeid dan wel een oogstdienst. De suggesties voor de bid- en dankdag sporen met lezingen van het Oecumenisch Leesrooster. De suggesties voor de zondag van de arbeid sporen met het leesrooster van de Rooms-Katholieke Kerk. Tot slot treft u ook suggesties voor jongeren en het thema aan.

Het materiaal is voor € 3,00 (inclusief verzendkosten) te bestellen via rvk@raadvankerken.nl dan wel te downloaden.

Voor downloaden: klik hier

Aan de brochure werkten mee:

Bert Altena, predikant van de Protestantse wijkgemeente Assen-Noord
Trinus Hoekstra, Projectmanager Kerk in Actie binnenlands diaconaat
Henk Janssen,
hoofdredacteur Tijdschrift voor verkondiging
Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland
Maartje Wildeman, predikant in de Protestantse Gemeente Oudemirdum Nijemirdum Sondel