Kirchentag 2015

Een vijfdaags zomerfestival. Het is niet het eerste waar je aan denkt in half januari. Toch ligt de uitnodiging voor de Deutscher Evangelischer Kirchtentag 2015 al klaar. Voor de 35e keer wordt dit festival georganiseerd en deelnemen is mogelijk voor mensen uit de hele wereld.Ook vanuit Nederland kan men deelnemen, of door zelf af te reizen, of door zich aan te sluiten bij een gezamenlijk initiatief van de Protestantse Kerk.

Van woensdag 3 juni tot en met zondag 7 juni 2015 vindt in Duitsland het Deutcher Evangelischer Kirchentag plaats. Dit jaar is Stuttgart het decor van dit zomerfestival. In deze vijf dagen zullen ongeveer 2000 activiteiten plaatsvinden waar zo’n 100.000 mensen bij worden verwacht. Het thema van dit jaar is gebaseerd op psalm 90 vers 12: ‘damit wir klug werden’.

Elke twee jaar aan het begin van de zomer wordt er een Kirchentag georganiseerd in Duitsland. Deelnemers komen uit heel Duitsland, maar ook uit de rest van de wereld. Het is een vreugdevol festival voor mensen van alle leeftijden. De Kirchentag wil een platform zijn voor discussie en een forum voor een kritisch debat over actuele vragen.

In deze tijd van digitalisering wil de Kirchentag een plaats van ontmoeting zijn. Een plek waar mensen ideeën, geloof en ervaringen uit kunnen wisselen. Tijd hebben om te groeien in acceptatie en wijsheid.

Ds. Margarithe Veen van de beraadgroep Oecumene van de PKN (en ook lid van de Beraadgroep Geloven en Kerkelijke Gemeenschap van de Raad) heeft laten weten, dat men vanuit de PKN mensen ook actief uitnodigt om mee te gaan naar de kerkendag. Men kan zich daarvoor opgeven bij ds. Margarithe Veen. De kosten van de reis en het verblijf zal ieder persoonlijk moeten bekostigen.

In een toelichting op de uitnodiging schrijft ds. Margarithe Veen: ‘In 2013 ben ikzelf voor het eerst afgereisd naar de Kirchentag in Hamburg als afgevaardigde voor de Beraadgroep Oecumene. Met een enorme oecumenische inspiratie reisde ik weer terug. Ook toen zijn mensen uit mijn eigen gemeente in Achlum-Hitzum meegereisd. Immers een dergelijke Kirchentag is m.i. niet bedoeld om alleen verslag van te doen in de Beraadgroep. Het is vooral een uitnodigende en inspirerende gelegenheid om zelf óók de inspiratie te ervaren om de oecumene te beleven. Dus vandaar dat ik mijn ‘afvaardiging’ naar de Kirchentag vanuit de Beraadgroep Oecumene wil uitbreiden naar een ontmoeting met andere Nederlanders in Stuttgart om ervaringen te delen en gedachten uit te wisselen’.  

Ze schrijft verder: ‘Het is ook aardig om van elkaar te weten wie gaat. Ook al treffen we elkaar door het enorme programma van de Kirchentag niet. Maar zo kunnen we als Beraadgroep Oecumene ook meer zicht krijgen wie er zoals vanuit de Protestantse Kerk in Nederland betrokken zijn bij een dergelijke oecumenisch Kirchentag’.

En een laatste overweging: ‘De Oecumene vanuit de Protestantse Kerk in Nederland wil zo ook zichtbaar aanwezig zijn’.

Een aantal praktische tips:
– Voor meer informatie kunt u terecht op http://www.kirchentag.de/
– Voor een slaapplaats kunt terecht op http://www.kirchentag.de/vor_ort/unterkommen/quartier.html
– Voor ervaringen van een eerdere Kirchentag zie http://www.raadvankerken.nl/?b=2403
– Kirchentags-Apps beschikbaar vanaf voorjaar 2015.

Voor afstemming van Nederlandse afgevaardigden: ds.margarithe.veen@kpnmail.nl

Info ook via de contactpersoon voor Nederland: Drs Corry Nicolay uit Heerenveen (telefoon: 06 51352174, e-mail: nederland@sia.kirchentag.de).