Vluchten is een mensenrecht!

Elf kerken en instituten uit de Euregio Maas – Rijn hebben de volgende verklaring uitgegeven in een zogenaamd ‘Vluchtprotocol’ voor een menswaar-digere vluchtelingenpolitiek in Europa.

Al decennia lang stijgt het aantal slachtoffers van een Europese vluchtelingenpolitiek die steeds strenger en onmenselijker wordt. De leden van het Euregionale Platform voor Vluchtelingenwerk, onder de indruk van de onmenselijke omstandigheden waaronder vluchtelingen moeten leven aan de buitengrenzen van Europa, in het bijzonder in Noord-Afrika, alsook in de landen van de EU, voelen zich geroepen hun stem duidelijk te laten horen.

Wat wij verlangen is, de nood van de mensen, het schandaal van hun bestaansvoorwaarden en hun aanspraken op mensenrechten in het centrum van de politieke en maatschappelijke aandacht te brengen. In deze zin eisen wij van de politiek verantwoordelijken in alle Europese landen, in de Europese raad en in het Europese parlement:

 • Het onmiddellijk stoppen met de vervolging en het vermoorden van vluchtelingen in de aangrenzende landen van de EU (bijv. in Marokko) en het beëindigen van de steun aan deze jacht op mensen door de EU, in het bijzonder door het inzetten van de FRONTEX.
 • Duidelijkheid en controle met betrekking tot de inzet van Frontex.
 • Het inzetten van onafhankelijke vertegenwoordigers van mensenrechten op de schepen van Frontex.
 • Het beëindigen van de Europese afgrenzingspolitiek ten gunste van een op mensenrechten georiënteerde vluchtelingenpolitiek.
 • Verbetering van het zeereddingswerk aan de buitengrenzen van de EU.
 • De solidaire en eerlijke verdeling van de vluchtelingen onder de landen van de EU.
 • Vrije keuze van het doel van de vlucht voor alle vluchtelingen (wijziging van de Dublin-overeenkomst).
 • Het beëindigen van de uitwijzingen naar zogenaamde derde staten, resp.naar niet-EU-staten.
 • Afzien van kettinguitwijzingen.
 • Afschaffing van detentie ten behoeve van uitwijzing.
 • Bijzondere maatregelen ter bescherming van niet begeleide kinderen en jeugdige vluchtelingen.
 • Voor alle vluchtelingen een beroep op rechtsmiddelen met opschortende werking mogelijk te maken.
 • Een brede toepassing van gezinsherenigingen.
 • Een verblijfsrecht voor niet-uitzetbare vluchtelingen.
 • Vervanging van dit recht door een juridische status.
 • Het recht op werk en opleiding tijdens de procedure.

Wij eisen een vluchtelingenpolitiek die in overeenstemming is met de grondwaarden waarop de Europese beschaving is gebaseerd, met de mensenrechtencharta van de VN, met de Europese mensenrechten-charta en met onze christelijke opdracht.

Wij roepen alle Christenen op, zich de wakker schuddende woorden van paus Franciscus op Lampedusa aan te trekken en zich zonder mitsen en maren sterk te maken voor een ommekeer in de Europese vluchtelingenpolitiek.

Lees verder via deze link [PDF]

Lees de originele verklaring in het Duits, Nederlands en Frans via deze link [PDF].