Inspelen op participatie

De Raad van Kerken in Groningen en Drenthe speelt in op de grote verschuivingen die er zich voltrekken in de Nederlandse verzorgingsstaat. Met een tweejaarlijkse studieconferentie op 11 februari levert men een bijdrage leveren aan een belangrijk maatschappelijk debat.

De provinciale Raad van Kerken bericht daarover in het digitale blad ‘Onderweg’. Joop van Luit, dragende kracht onder de oecumenische publiciteit in het noorden van Nederland,  verraste zijn collegae uit andere regio’s onlangs tijdens de regionale ontmoeting in Amersfoort, door te melden dat het aantal abonnees van het digitale blad inmiddels verder is gestegen naar 1857 afnemers; daaronder zijn weer honderd nieuwe adressen van mensen die interesse hebben bij de studiebijeenkomst. 

Onderweg legt uit, dat het begrip ‘participatiemaatschappij’ sinds de Troonrede van 2013 een belangrijke rol speelt in de discussie over de toekomst van onze verzorgingsstaat. Met ingang van het jaar 2015 vinden er grote veranderingen plaats in de organisatie en uitvoering op het gebied van zorg, jeugd en werk. Los van alle vragen over de uitvoering, is het van belang dat we in de samenleving met elkaar spreken over wat het begrip participatie inhoudt, wat je redelijkerwijs van burgers (mantelzorgers) mag verwachten, en welke rol de overheid en de kerk in deze ontwikkelingen heeft of zou moeten hebben.

De inleiders voor de studiebijeenkomst zijn gevraagd om daar vanuit verschillend perspectief op te reageren, maatschappelijk, politiek en meer vanuit de praktijk. Daarnaast is er ruime gelegenheid voor discussie met de forumleden. Er zal inbreng zijn van: Leo Feijen journalist, publicist en presentator, hoofd van de omroep RKK; Ineke Ludikhuize mantelzorger en theoloog, vm. directeur Passage en Henk Jumelet, theoloog, oud-wethouder gemeente Emmen, lijsttrekker CDA Drenthe.

Het programma ziet er als volgt uit:
19.00 inloop
19.30 opening
19.35 Leo Feijen
19.50 Ineke Ludikhuize
20.05 Henk Jumelet
20.20 pauze
20.35 discussie, geopend met een kort statement door
mgr. Gerard de Korte, bisschop Groningen – Leeuwarden
21.25 afronding discussie en
21.30 sluiting

Voorzitter van de bijeenkomst is dr. Bert Altena, voorzitter van de Provinciale Raad van Kerken Groningen – Drenthe. En van rooms-katholieke zijde laat de bisschop van Groningen-Leeuwarden zien, dat hij het oecumenische werk ondersteunt. Hij maakt een kort statement om de discussie te openen. Joop van Luit geeft op de convocatie enkele korte statements van de inleiders om de achterban te prikkelen.

“Mantelzorg: ‘In den beginne was de relatie.’ Zonder (familie)relatie geen mantelzorg. Daar komt bij: plicht, verantwoordelijkheid, doorzetten… Hoe eigentijds is dat?” (Ineke Ludikhuize)

“Samenleving hunkert naar gemeenschapsvormen waar kerken het copyright op hebben!” (Leo Feijen)

“‘Wie kan werken, moet werken’ is nu het adagium. Over de kunst van het participeren!” (Henk Jumelet)

De bijeenkomst vindt plaats in ‘t Gorechthuis Hortuslaan 1 9751 BE, Haren. Aan deelname zijn geen kosten verbonden (een vrijwillige bijdrage bij de uitgang wordt op prijs gesteld). Opgave vóór 30 januari, via mail: mega@ziggo.nl of telefoon: 0591-610519. Na ontvangst krijgt men een bevestiging. Er is ook een folder beschikbaar, die men kan opvragen om in de gemeente uit te delen of door te geven.

Ondertussen is het voor geïnteresseerden ook mogelijk gratis een abonnement te krijgen op de digitale nieuwsbrief van de provinciale Raad van Kerken Groningen – Drenthe; daarvoor hoeft men natuurlijk niet per se zelf in de betrokken regio te wonen. Even een mailtje sturen aan JoopvanLuit@home.nl.

Foto: Henk Jumelet