Binnenwaaien in kerk

Niet alleen bij het bureau van de landelijke Raad van Kerken kijken ze terug op 2014, ook plaatselijke raden doen dat. Koos van Noppen, verbonden aan de Raad van Kerken in Amersfoort en werkzaam voor de IZB, stuurde ervaringen met het openstellen van de kerk tijdens koopzondagen. Lees ook even door voor de toelichting op de illustratie: een nieuw beeldmerk voor de oecumene.

Momentum: even binnenwaaien in de kerk

Tijdens een bezoek aan een historische binnenstad even een oude kerk binnenwaaien. Dat is echt iets voor de vakantie, in het buitenland. Als het meezit, wordt er prachtige live muziek ten gehore gebracht. Of is er een weldadige stilte. In Amersfoort lopen de toeristen en het koopzondagpubliek die kans, tijdens ‘Momentum’,  een nieuw initiatief van lokale Raad van Kerken.

Van begin mei tot eind september is de kerk elke zondag open van 14.30-17.00 uur. Om 15.00 en om 16.00 uur is er in het koor van de kerk Momentum, een programma van circa 15 minuten, met live muziek, een stukje bijbellezing, stilte en gebed.  De bijeenkomst wordt omlijst met muziek muziek van hoog niveau door professionals en gekwalificeerde amateurs. Vrijwilligers doen dienst als gastvrouwen en gastheren.

‘Een moment van bezinning, even uit de drukte in de stilte van de oude kerk, dat is het Momentum’, zegt Marja Brak. Ze is voorzitter van een werkgroep die de bijeenkomsten heeft voorbereid. 

Vorig jaar nam de Raad van Kerken de taken van Kerinam (Kerken in Amersfoort) over. Kerinam is vooral bekend geworden door de middagpauzediensten, die jarenlang wekelijks werden gehouden, op woensdagmiddag in de Lutherse kerk aan de Langestraat. Vlak vóór Kerst 2013 hielden die op te bestaan. Marja Brak: ‘De kerk ging een paar maanden dicht, voor renovatie. In de Raad van Kerken rondden we juist een evaluatie af van deze diensten. Daarbij vroegen we ons af: is de woensdagmiddag wel zo’n gelukkig tijdstip? In het weekend zijn er doorgaans veel meer mensen in de binnenstad. Neem de zondagmiddag, de winkels zijn elke zondag open, er zijn altijd toeristen in de stad en de terrassen op de Hof zitten vol. Dat leidt nogal eens tot vergeefs gerammel aan de deur van de St. Joriskerk. En verbaasde reacties: Niet open? Het is toch zondag?!’

Op zondag zijn er twee kerkdiensten. Maar juist in de periode daartussen zag de taakgroep missionaire presentie van de Raad van Kerken kansen. De kerkenraad van wijkgemeente St. Joriskerk verleent van harte medewerking aan het initiatief.

Het eerste seizoen is afgerond,  de voorbereiding voor het nieuwe, vanaf mei 2015, is begonnen. Uit de evaluatie bleek dat verdeeld over 21 zondagen ruim 3000 bezoekers op zondagmiddag de kerk hebben bezocht, met een piek op de zondag in het weekend van Monumentendag. Het gemiddeld aantal bezoekers dat ‘Momentum’ bijwoonde, lag op 20 per zondag, maar ook elders in de kerk streken mensen neer om te luisteren die de drempel naar het koor te hoog vonden. Bekenden werden niet meegeteld.

Vóór het volgende seizoen is de website Geloven033.nl in de lucht waardoor Momentum mede ondersteund wordt. Via de site kunnen bezoekers (desgewenst anoniem) in contact komen met een predikant.

Koos van Noppen

Illustratie:  Het nieuwe logo van de Amersfoortse Raad van Kerken, ontworpen door Roland Meeuwsen. Een kruis, het symbool van het christelijk geloof, opgebouwd uit een scala aan kleuren, die de veelzijdigheid van de christelijke geloofsgemeenschappen in de stad weerspiegelen.