Wie bewondert u?

Het Nederlands Dagblad is misschien wel de krant die het meest representatief en toch onafhankelijk berichten verzorgt over het kerkelijk leven. Als zo’n krant in de oudejaarsbijlage terugkijkt op 2014 en de vraag stelt aan diverse mensen actief in kerk en samenleving: Wie bewonderde u in 2014? is het de moeite waard daar kennis van te nemen.

Onafhankelijk van elkaar kwamen liefst vijf personen met de naam van pater Frans van der Lugt, de vermoorde priester in Homs, Syrië.

Emeritus-hoogleraar praktische theologie Kees de Ruyter noemt hem: ‘De men die bleef toen iedereen weg vluchtte’, en: ‘De man die er was voor zijn naaste, moslim en christen’.

Emeritus-hoogleraar symboliek Bram van de Beek zegt: ‘Hij is ondanks de uiterst moeilijke en bedreigende situatie bij de mensen in Homs gebleven’.

Literatuurcriticus Hans Werkman, die veel schrijft voor het ND: ‘Je mag iemand pas een held noemen na zijn dood. In leven en sterven bleek pater Frans van der Lugt een volger van Christus’.

Bernhard Reitsma, bijzonder hoogleraar kerk in de context van de islam koos ook voor de rooms-katholieke jezuïet.

En Herman Paul, hoogleraar secularisatiestudies die eerder de oecumenelezing voor de Raad van Kerken verzorgde zegt: ‘Hij zette mij stil, precies zoals Augustinus meent dat martelaren mij een ongemakkelijke vraag voorhouden. Waar leef ik eigenlijk voor? Wat is het geloof mij waard?’

Met vijf spontane reacties is ongetwijfeld pater Frans van der Lugt de meest bewonderde man vanuit diverse kerkelijke en theologische kringen in Nederland in 2014.

Er werden ook andere namen naar voren gebracht. Jan Schinkelshoek, die in diverse functies de Protestantse Kerk in Nederland adviseerde op het gebied van communicatie, bewonderde vooral ds. Karin van den Broeke, de huidige preses van de PKN en lid van de Raad van Kerken. Hij refereert aan het interview dat zij gaf met NRC, waarin ze opmerkte dat de koning tot op dat moment God weinig zichtbaar had gemaakt. Schinkelshoek zegt: ‘Aanvankelijk leek het me overdreven, een tikkeltje ongepast zelfs, maar gaandeweg ben ik die ongebruikelijke stap gaan waarderen. Waarom zou een protestantse ‘voorvrouw’ niet hardop zeggen wat voor protestanten (en waarschijnlijk andere christenen) belangrijk is?’

Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken, noemt priester Samuël Dogan als persoon die hij bewondert. Hij prijst het Syrisch-Orthodoxe lid van de Raad van Kerken vanwege zijn geduld, wijsheid en aanstekelijk optimisme, ‘bewaard gebleven bij alle inzet voor duizenden landgenoten die zijn verdreven van huis en haard’.

Mgr. Gerard de Korte, secundus lid van de Raad van Kerken, bewonderde in 2014 vooral paus Franciscus. De huidige paus doet het goed in de beeldvorming, en dat waarderen niet alleen rooms-katholieken, maar ook anderen. ‘Wat mij betreft’, aldus de Groningse bisschop, ‘een geschenk uit de hemel’.

Het Nederlands Dagblad noemt nog veel meer namen, variërend van Miguel Pajares tot Poetin; wie die namen wil zien en de toelichting, kan ongetwijfeld het artikel kopen via de website of kan een praatje maken met een kennis die een abonnement heeft op het blad.