Veel reacties eucharistie

De bezinning op de beleving van eucharistie en avondmaal, waartoe de plenaire Raad van Kerken heeft besloten, is een groot succes. Er zijn al een kleine honderd reacties binnengekomen van mensen en groepen die zich intern hebben beziggehouden met het thema en het aantal bezoekers van het didactisch materiaal van de Raad van Kerken neemt sterk toe; waren het in september nog tientallen mensen die per week het materiaal aanklikten, inmiddels ligt de teller op meer dan vierhonderd bezoekers per week. Tot 31 december 2014 zijn raden van kerken en andere groepen van mensen en individuen nog in de gelegenheid een reactie te sturen, die dan door een taakgroep wordt verwerkt in een rapportage aan de plenaire raad.

Het bureau van de Raad van Kerken heeft steun gehad van diverse kanten om het materiaal toegankelijk te maken. Ds. Willem Smouter, voorzitter van de EA-EZA, heeft geholpen om een digitale versie van de vragenlijst op de website te plaatsen. Fokke Wouda, stagiair bij het bureau, heeft enkele interviews afgenomen en ondersteunende vragen geformuleerd, die mensen ter plaatse kunnen stimuleren om het gesprek verder inhoudelijk op te pakken.

Er zijn vijf interviews op de site te vinden. In korte filmpjes van ongeveer drie minuten laten mensen uit verschillende tradities weten hoe ze eucharistie en avondmaal beleven. Fokke heeft een week geleden als laatste een interview toegevoegd met Wijmie Dekker, lid van de PKN, die vertelt over haar ervaringen. Ze zegt onder meer: ‘Avondmaal vieren is voor mij een serieus gebeuren en iets wat je met eerbied ondergaat. Tegelijk is het ook een vreugdevol gebeuren. Er zitten dus meerdere lagen in het avondmaal vieren. Zo is het ook een opdracht, een stukje gehoorzaamheid’.

Over de essentie van het sacrament zegt zij: ‘Omdat Christus bij de instelling zelf gezegd heeft: “Doe dit tot mijn gedachtenis.” Het kan ons gebeuren dat wij bij het verliezen van een geliefde wij daar soms nog even bij stilstaan – er echt even bij stil zijn en daar met eerbied aan denken. Hoeveel te meer zouden we dit dan niet mogen doen bij het lijden en sterven van de Here Jezus? Hij heeft de zonden van de wereld willen dragen, ook mijn zonden. God de Vader heeft in Christus de wereld verzoend’.

Wijmie Dekker schrijft gedichten. Over het avondmaal schreef ze onder meer:

– Avondmaal –

Zie de mannen lopen daar,
maken alles voor de maaltijd klaar
Kleine mensen – grote God
En Jezus? Aan het kruis! gelijk de slang verhoogd
wij kijken, en buigen het hoofd.
Het lam, voor ons geslacht?
Wij kunnen niet anders dan gaan;
uit onze bank vandaan.
Aan tafel hem gedenken.
Zieken, zwakken, zondaars:
van U krijgen wij de kracht
want u spreekt met macht

Naast een gesprek met Wijmie Dekker, zijn er getuigenissen van Samuël Dogan (Syrisch-Orthodox), Yosé Höhne-Sparborth (Basisbeweging), Koos Smits (Rooms-Katholiek) en Leo Koffeman (PKN). Barend Kamphuis (Gereformeerde Kerken vrijgemaakt) maakte een bijbelstudie bij het verhaal van de Emmaüsgangers, wat ook als start voor een gesprek kan dienen. Dit alles is te zien op de pagina ‘Didactisch materiaal: inspiratie voor gesprek’. De vragenlijst is in te vullen op de homepage van het project.