Uitspraak een verademing

De Raad van Kerken heeft met instemming kennis genomen van de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten, waarin de Nederlandse  overheid wordt gesommeerd iedere vreemdeling, uitgeprocedeerd of niet, voedsel, kleding en onderdak te bieden als noodzakelijke basisvoorziening. De klacht die door de Protestantse Kerk in Nederland was opgestart tegen de staat der Nederlanden krijgt daarmee een humaan en wettig vervolg voor de mensen waar het eigenlijk om gaat: de vreemdelingen en vluchtelingen die naar Nederland zijn gekomen in het verlangen naar gerechtigheid, veiligheid en bestaansmogelijkheden.

Natuurlijk doe je dat niet zo maar: een juridische procedure starten tegenover je eigen staat. Want de staat der Nederlanden is niet een gezamenlijke opponent, de staat der Nederlanden zijn we samen, burgers die wonen ergens tussen Vaals en Delfzijl. Een procedure opstarten voelt alsof je met je rechterhand een tik geeft op je linkerhand ter correctie. Als kerken maken we zelf deel uit van de staat der Nederlanden, hebben we profijt van de vrijheden en de ruimte die de staat ons aanreikt. De opgestarte procedure is dan ook niet een daad die tot triomfantalisme mag leiden. Het is een noodoplossing, bedoeld om te voorkomen dat de meest kwetsbare mensen ten onder gaan aan de rafelranden van de samenleving. De procedure is niet anders dan een uitzonderlijke poging om onszelf te behoeden voor al te grote zelfgenoegzaamheid en egocentrisme.

De juridische uitspraak die nu naar buiten is gekomen geeft aan dat het bieden van bed, bad en brood niet allereerst een kwestie van liefdadigheid is maar van menselijke waardigheid en dat ook opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers wettig geregeld dient te worden. De uitspraak mag iedere inwoner van Nederland bepalen bij het voorrecht te leven in een democratie waarin menselijkheid door bevoegd gezag als deugd wordt herkend en gediend; voor zowel christenen als anders-gelovigen en niet-gelovigen is dat een verademing.

 

Zie ook bericht: zondag 16 november oecumenische kerkdienst ‘Heer, ontferm U’. Klik hier.