TV-kerkdienst vluchtelingen

De Raad van Kerken werkt mee aan een kerkdienst georganiseerd onder auspiciën van de Evangelische Omroep en enkele andere organisaties. Op zondagochtend 16 november wordt de dienst live uitgezonden vanuit de Dominicanenkerk in Zwolle. Mensen die dat willen kunnen de dienst bijwonen; om 8.30 uur gaan de deuren van de kerk aan de Assendorperstraat 29 in Zwolle open. Om 9.00 uur is de live uitzending te zien via NPO 2.

Momenteel zijn er veel brandhaarden in de wereld. Gelovigen hebben het wereldwijd moeilijk. De verschrikkelijke beelden vanuit Irak en Syrië zijn dagelijks op televisie. Vele duizenden christenen, Yezidi’s, Koerden en andere minderheden worden op onmenselijke wijze opgejaagd en vermoord. De Evangelische Omroep besteedt in dat kader in de week van 10 tot 16 november speciale aandacht aan de geloofsvervolging wereldwijd. Daarbij komen de genoemde probleemgebieden, maar ook andere regio’s, zoals Noord-Korea, uitvoerig voor het voetlicht.

De dienst in Zwolle draagt een oecumenisch karakter en heeft als thema ‘Heer, ontferm U’. De pastor Corinne van Nistelrooij verzorgt een van de overdenkingen. Verder participeren diverse leden van de Raad van Kerken onder wie aartsbisschop Polycarpus, moderamenlid Arjan Plaisier en de algemeen secretaris. De EO heeft ook mensen van Open Doors (Ron van der Spoel) en de politiek (Joël Voordewind) bij de viering betrokken.