Studie Taizé gepubliceerd

Woensdag publiceerde de Katholieke Vereniging voor Oecumene in een special van haar online magazine Perspectief het onderzoek van onze stagiair Fokke Wouda over de populaire Taizégemeenschap. Eind augustus was op onze site al een beknopte samenvatting te lezen in het artikel ‘Studie eucharistie Taizé’.

Taizé is een oecumenische kloostergemeenschap in het Franse Bourgondië. De broeders, van verschillende kerkelijke achtergrond, delen een eenvoudig leven van gebed en zorg voor armen. De gemeenschap heeft vanwege zijn spiritualiteit en openheid grote aantrekkingskracht op jongeren. Elk jaar ontvangt de gemeenschap zo’n 100.000 jonge bezoekers. Jongeren kunnen één of meer weken meeleven in het ritme van het klooster, dat gekenmerkt wordt door de drie dagelijkse gebedsvieringen met hun typerende Taizéliederen. Zo is de gemeenschap een centrum van evangelisatie en oecumene, geroemd door vele kerkleiders. Onder hen de bekende pausen Johannes XXIII en Johannes Paulus II. Ook emeritus-paus Benedictus sprak lovend over de gemeenschap toen hij de Europese jongerenontmoeting in 2012 begroette in Rome.

Het jaar 2015 zal een jaar van feesten en herdenkingen zijn. De gemeenschap bestaat dan 75 jaar, reden voor feest. Tegelijkertijd worden ook de 100ste geboortedag van stichter frère Roger herdacht, maar ook zijn tragische dood. Frère Roger werd in 2005 tijdens een viering vermoord door een verwarde vrouw.

De gemeenschap zoekt de verzoening tussen christenen. Zij proberen de eenheid van de kerk concreet gestalte te geven om zo het oecumenisch proces te stimuleren. Om die eenheid praktisch vorm te geven, vieren alle broeders – katholiek én protestant – samen de eucharistie. In zijn onderzoek plaatst Wouda deze dagelijkse praktijk van Taizé’s eucharistievieringen in het kader van het katholieke kerkrecht en de katholieke theologie. Hij concludeert dat deze praktijk weliswaar binnen de kaders van het katholiek recht valt, maar toch een uitzondering op de algemene regel is. De uitgave van Perspectief met het gehele onderzoek is onderaan deze pagina in te zien.

Onderzoek Raad van Kerken

Het onderzoek van Wouda concentreert zich op theologische en kerkrechtelijke aspecten rond de eucharistie. Op een ander vlak is de Raad van Kerken bezig met het onderwerp avondmaal/eucharistie. De Raad onderzoekt hoe mensen uit verschillende kerken de viering van avondmaal of eucharistie beleven. De hoop is dat dit onderzoek op belevingsniveau nieuwe openingen biedt voor het oecumenisch gesprek over dit onderwerp. U bent van harte uitgenodigd om alleen of in een groep mee te werken aan ons onderzoek. Meer informatie, inspiratie en het enquêteformulier vindt u op de pagina ‘Meepraten over eucharistie/avondmaal’.


Bron: www.oecumene.nl, website van de Katholieke Vereniging voor Oecumene