Oecumene aan tafel!

In de oecumenische gemeenschap van gelovigen het Brandpunt in Amersfoort-Noord, start een nieuw initiatief: Oecumene aan tafel. Op 16 november 2014 zal de eerste van vier lunchbijeenkomsten plaatsvinden. Deze bijeenkomsten zijn een initiatief van de werkgroep Oecumenisch Centrum Brandpunt. Ze heeft als doel om ontmoeting, bezinning en inspiratie over de oecumene oner de aandacht te brengen als uitdaging voor kerk en samenleving.

Binnen de oecumene kunnen verschillende accenten gelegd worden. Met deze lunchbijeenkomsten wordt bekeken wat de Kerken hierover te zeggen hebben maar ook hoe oecumene persoonlijk van betekenis kan zijn. ‘Hoe kan de oecumene diaconaal ingevuld worden?’ en ‘Wat heeft de theologie hierover te melden?’zijn vragen die bij deze lunchbijeenkomsten op het menu staan.

De eerste bijeenkomst staat in het teken van de Kerkelijke Oecumene. Wat zijn de grenzen en wat zijn de mogelijkheden binnen de Kerkelijke Oecumene? Deze vragen worden aangesneden in gesprek met Leo Koffeman en Henk van Doorn. Leo Koffeman is lid van de Wereldraad van Kerken, hoogleraar aan de Protestantse Theologische Universiteit en voorzitter van de beraadsgroep Geloven en Kerkelijke Gemeenschap. Henk van Doorn is aftredend voorzitter van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord en hij is bisschoppelijk gedelegeerde voor de oecumene.
Om 13.00 uur gaat metn van start met de lunch. Daarna lichten Leo Koffeman en Henk van Doorn hun visie op de Kerkelijke Oecumene toe. Na een muzikaal intermezzo krijgen deelnemers de gelegenheid hierop te reageren en verder op door te gaan.

Er volgen bijeenkomsten over Spirituele Oecumene op 18 januari 2015, over Diaconale Oecumene op 15 maart 2015 en over Theologische Oecumene op 7 juni 2015.

Oecumene Aan Tafel vindt plaats in Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101, 3823 EG Amersfoort o.l.v. de pastores Edith Vos en Anette Sprotte en de voorzitter van de werkgroep Oecumenisch Centrum Hieke Van der Meulen. Kosten: €5 per keer voor de lunch. Aanmelden noodzakelijk via een mail naar: oecumeneaantafel@hetbrandpunt.net