Oecumenespeld naar Oss

Met een feestelijk symposium heeft ds. Jan van Drie vrijdag 31 oktober afscheid genomen als voorzitter van de Raad van Kerken in Oss. Hij kreeg van de algemeen secretaris van de landelijke Raad bij deze gelegenheid de ‘ecumenical award’, een button met het oecumene-embleem, dat wordt uitgereikt aan vrijwilligers die zich in bijzondere mate voor de oecumene hebben ingezet.

Jan van Drie is al sinds 1997 actief voor de kerken in Oss. Als ‘rode dominee’ maakte hij zich sterk voor de werknemers van het voormalig Organon, hij zette zich in voor de vormgeving van de dodenherdenking, het gesprek met de moslims, de interreligieuze vieringen, de interreligieuze tochten en wat dies meer zij. Wat hem aan activisme ontbrak, vulde hij aan met geregelde ingezonden stukken in het dagblad Trouw. ‘Morgen komt er nog één’, waarschuwde hij de bezoekers vast.

Jan van Drie heeft een biografie geschreven, gelardeerd met theologie, zoals hij zelf zegt. Daarin laat hij zien hoe zijn levensloop onder meer de haltes aandeed van de Vrije Universiteit, ’s Gravenmoer, Leiderdorp, Delft (studenten) en Den Bosch.

Jan van Drie profileert zich als iemand met duidelijke standpunten. Als het bijvoorbeeld gaat over de contacten met moslims, zegt hij: ‘Ik zou willen zeggen dat het onbegrijpelijk is dat er geen sprake kan en mag zijn van interreligieuze vieringen die christenen en moslims samen houden, omdat daarin niet naast maar samen met moslims wordt gebeden. Het belangrijkste motief is volgens de nota (hij citeert een PKN-nota) dat God en Allah niet identiek maar verschillend zijn. In de Bijbel en in de Koran wordt er over God en Allah verschillend gesproken, maar ze hebben gemeen dat ze uit zijn op de humaniteit van mensen’.

Van Drie gaat ook in op de verhouding met Israël. Hij ziet vooral geloofsbetekenis verbonden met Israël. Maar hij verduidelijkt ook: ‘Uitverkiezing is geen uitverkiezing van een bepaald etnisch volk. Dat wil zeggen dat Israël zich als uitverkoren volk geen superieure status kan aanmeten ten opzichte van andere volken. Israël is uitverkoren ten dienst, in metaforen gezegd: een proeftuin, een etalage van God’.

En in een slotwoord van Piet Pietersma worden enkele anekdotes verhaald, onder meer uit een gesprek. ‘Je bent zeer politiek bewust. Politiek in je preken?’ Antwoord: ‘Ik weet het, het is gevaarlijk. Maar ik kan het niet laten’. ‘Het gaat toch om het Woord, Jan?’ Antwoord: ‘Jezus man, ik weet het ook niet allemaal. Je stipt wel precies mijn dilemma’s aan’.

Jules Iding, sprak tijdens het afscheid als oud-wethouder van de SP in Oss. Hij ging kritisch in op het begrip participatiemaatschappij. En hij wees op onder meer de grote teruggang in de thuiszorg, die in schrijnend contrast staat met de 120 miljard die de Nederlandse staat als garantie voor de banken heeft afgegeven. Klaas van der Kamp sprak over de oecumene. Hij gaf onder meer een toelichting op de pelgrimage van gerechtigheid en vrede. Hij onderstreepte ook het belang van de interreligieuze samenwerking.

Foto: Ds. Jan van Drie met de kleine ecumenical award in het knoopsgat.