Aandacht pluimveesector

De situatie in de Nederlandse pluimveehouderij is zorgelijk. Door de uitbraak van de vogelgriep leven veel pluimveehouders in ons land tussen hoop en vrees. Het Contact Christen Agrariërs (CCA) heeft middels de Raad van Kerken daarom de oproep gedaan aan kerken om voorbede te doen voor de pluimveehouders en allen die er bij zijn betrokken.

Zoals bekend hebben de ondernemers ruim tien jaar geleden eerder een zware tijd doorgemaakt, toen een derde van de bedrijven geruimd werden. De ervaring heeft zware littekens nagelaten in de sector en ook nu zijn de zorgen groot. Alleen al de dreiging van een verdere uitbraak levert veel psychische spanningen op en de feitelijke uitbraak in enkele plaatsen vertaalt zich onmiddellijk in veel dierenleed en ook financiële zorgen voor de pluimveehouders. Zorgen zijn er naar de toekomst, hoe dergelijke situaties voorkomen kunnen worden.

Hoe kwetsbaar is het leven.
We realiseren ons dat, Here God,
nu we geconfronteerd worden met epidemieën
en geruchten van epidemieën.
Mens en dier worden er mee geconfronteerd.

We doen voorbede voor alle mensen,
die de spanningen ervaren aan hun eigen leven,
die met zorg de toekomst tegemoet zien,
en met pijn naar mens en dier kijken,
onzeker, weifelend, angstig.

Here, ontferm U over mens en dier.
Laat ons zien hoe te handelen.
Vergeef ons onze ongerechtigheden.
Help ons de wegen te bewandelen naar een heilzame toekomst.

Zie ook: www.cca-nederland.nl