Actie Ebola-preventie

De Adventisten in Liberia hebben christenen in Nederland gevraagd om hen te helpen bij een preventieactie tegen Ebola. Veel mensen in Liberia hebben gehoord van Ebola, maar zijn zich niet of onvoldoende bewust van de gevaren die deze ziekte met zich meebrengt, laat staan dat men weet hoe je een besmetting kan voorkomen, dan wel behandelen. ADRA, de hulporganisatie van de Zevendedags-Adventisten heeft daar inmiddels een actie voor georganiseerd. 

Het plan is om een grootschalige bewustwordingscampagne uit te voeren die gericht is op ruim 186.000 inwoners van de twee meest besmette provincies: Bomi en Cape Mount. De campagne is er enerzijds op gericht om Ebola patiënten te traceren, maar anderzijds om de inwoners van deze twee regio’s te beschermen tegen de verspreiding van dit virus. ADRA komt met een heel gericht trainingsprogramma om de kans op besmetting fors te verkleinen. (Het ontwikkelen van een soort brandgang dus tegen de verspreiding van het virus). Daarvoor krijgen sleutelfiguren in de gemeenschap een training (ook op het gebied van sanitatie en hygiëne), die zij op hun beurt weer doorgeven aan anderen zodat preventief gedrag zich snel als een soort antivirus verspreidt onder de inwoners. Uit ervaringen in het verleden blijkt dat op die manier het isoleren van een virusgebied heel succesvol kan zijn.

Wilt u meehelpen Ebola in Liberia te stoppen? Maak dan een bijdrage over op rekening NL57RABO 0378 3857 47 t.n.v. ADRA Nederland, Huis ter Heide ovv Ebola ba.  ADRA Nederland heeft de ANBI-status waardoor de gift volledig aftrekbaar is van de belasting.