Kerk betrokken bij herdenking

De Raad van Kerken in Amsterdam is betrokken bij de herdenking van de vliegtuigramp die op 10 november plaatsvindt. Dat is desgevraagd medegedeeld vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie. ‘We zijn erg blij dat de Amsterdamse kerken tevens een bijdrage willen leveren via het beschikbaar stellen van pastorale zorg na de ceremonie’, aldus een reactie vanuit de projectleiding Nationale Herdenking MH17. ‘Hiertoe zullen we tevens een stilteruimte inrichten’.

Zoals bekend heeft minister president Mark Rutte eind augustus aangekondigd dat er een nationale herdenking voor de slachtoffers van de vliegramp in Oost-Oekraïne zal plaatsvinden, waarbij op 17 juli 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. De herdenking zal plaatsvinden in de RAI in Amsterdam. Rutte gaf ook aan dat de nabestaanden nadrukkelijk betrokken zouden worden bij de vormgeving van de herdenking. Zo veel mogelijk zou in afstemming met hen worden gedaan.
‘Voor de herdenkingsceremonie zelf sluiten we maximaal aan op de wensen van nabestaanden. Omdat daar ook een aantal religieuze voorkeuren in naar voren is gekomen, zullen we daar op gepaste wijze – het is immers een staatsceremonie – invulling aan geven’, zegt men vanuit de projectleiding. Zoals bekend is ongeveer de helft van de Nederlandse bevolking aangesloten bij een religie en onder de slachtoffers waren prominente leden van diverse kerken in Nederland. Eén van hen werd recent nog herdacht bij een reünie van oud-zendingsmedewerkers in de Domstad.