Pelgrimage profiel WCC

Het doel van de pelgrimage van gerechtigheid en vrede is een eerlijk antwoord te zoeken op wat de wil van God zou kunnen zijn met de wereld. Zo schrijft de Wereldraad van Kerken in de nieuwste algemene brochure over de focus van het werk de komende jaren. De Wereldraad profileert zich daarmee voor de komende jaren eenduidig als organisatie die zich richt op het thema van de pelgrimage.

De brochure laat zien hoe de Wereldraad is samengesteld uit 345 lidkerken, van wie er 26 procent in Afrika hun thuisbasis hebben, 22 procent in Europa, 22 procent in Azië, 9 procent in Noord-Amerika, 8 procent in Latijns-Amerika, 5 procent in de Pacific, 4 procent in het Caraïbische gebied en 4 procent in het Midden-Oosten. In totaal vertegenwoordigen ze zo’n 550 miljoen mensen. Europa als regio en de Oosterse Orthodoxie als traditie zijn het sterkste vertegenwoordigd in de Wereldraad. In totaal is 28 procent van de leden gereformeerd, 16 procent luthers, 11 procent methodist.

De tekst legt uit hoe de tiende assemblee van de Wereldraad de lidkerken oproept tot een gemeenschappelijke pelgrimage van gerechtigheid en vrede als getuigenis van de kerken in de wereld. De gedelegeerden in Busan worden geciteerd: ‘De eenheid van de Kerk, de eenheid van de menselijke gemeenschap en de eenheid van de hele schepping zijn verbonden. Christus die ons één maakt, roept ons tot een leven in gerechtigheid en vrede en draagt ons op samen te werken voor gerechtigheid en vrede in Gods wereld’.

Tijdens het laatste Centraal Comité van de Wereldraad werd er nog een document aanvaard waarin een nadere precisering wordt gegeven van de pelgrimage en de mogelijkheid om daarin te participeren. Men schrijft onder meer: ‘Pelgrims onderweg zijn in beweging met een lichte bepakking omdat ze leren dat alleen het essentiële en noodzakelijke telt. Ze staan open voor verrassingen en zijn bereid om te veranderen door de ontmoetingen en uitdagingen onderweg. Iedereen die met ons meegaat met een open hart en een open geest zal worden verwelkomd als een metgezel’.

Het document noemt drie dimensies van de pelgrimage: het delen van de gaven (via positiva), het bezoeken van de gekwetsten (via negativa) en het veranderen van onrechtvaardigheden (via transformativa).

De Wereldraad ondersteunt de pelgrimage van gerechtigheid en vrede met een aantal initiatieven. Men versterkt de ‘fellowship’, men reikt het getuigenis aan, men bemoedigt de spiritualiteit, men bouwt mee aan vertrouwen en laat zich inspireren door getuigenissen.

Kerken worden gevraagd mee te doen en daarbij allerlei vragen de revue te laten passeren:
• Wat is de belofte van de pelgrimage in bijbelse zin?
• Hoe verstaat u de pelgrimage in uw eigen context?
• Wat ziet u als de belofte van de pelgrimage?
• Wie wilt u meenemen op uw reis?
• Wat zijn uw ervaringen met de gave van het leven?
• Wie zijn er gekwetst bij u in uw context?
• Hoe denkt u de gekwetsten te bezoeken en ontmoeten?
• Welke transformatie ervart u?
• Wat zal uw focus zijn?
• Wat zijn realistische doelen ten aanzien veranderingen in onrecht en geweld?
• Welke concrete acties wilt u ondernemen in uw eigen context?

Foto’s:
1. Omslag nieuwe introductiebrochure van de Wereldraad
2. Eerder gepresenteerd logo bij de pelgrimage