Bedevaart en offerfeest 2014

Op zaterdag 3 oktober vieren de moslims het jaarlijkse offerfeest. Moslims die daarvoor geld hebben offeren een schaap of rund. Het is hetzelfde ritueel als het offer van Abraham, alleen gaat het in de Koran dan niet om Izaäk, maar om Ismael. De moslims die op bedevaart naar Mekka gaan, brengen daar hun offer. Voor hen eindigt hun pelgrimsreis met het offerfeest.

Pelgrimage is ook het thema van de Wereldraad van Kerken voor de komende jaren. Om dit thema uit te werken voor de Nederlandse situatie was er op 14 mei dit jaar een bijeenkomst van de Raad van Kerken in Nederland. Devi Koeldiep vertelde over pelgrimage in het hindoeïsme en Alper Alasag over de bedevaart naar Mekka.

Alper is als moslim lid van de Contactgroep Islam. Hij legde uit dat het bouwen van de Ka’aba in Mekka en het offer van Abraham (in de koran Ibrahim) door de pelgrims tijdens de bedevaart als het ware opnieuw beleefd worden. Duidelijk was dat er een groot verlangen was bij Alper om zelf ook op bedevaart te gaan. Deze wens is dit jaar werkelijkheid geworden: Alper is nu als pelgrim in Mekka. We wensen hem een gezegende bedevaart toe en we zullen hem zeker feliciteren als hij weer terug is.

Voor meer informatie over de bedevaart, zie de database ‘Moslims en christenen – Wat geloven zij?’: http://www.raadvankerken.nl/fman/4117.pdf.

In 2013 heeft Kees-Jan Mulder een film gemaakt over dit offerfeest, zie: http://godslam.nl/573/film-online-voor-dierendag-en-offerfeest/?lang=nl.

Foto: Maria Dabrowski.