Nu: digitale oecumene-scan

De Raad van Kerken heeft een digitale scan ontwikkeld waarmee plaatselijke kerken hun oecumenische ontwikkeling kunnen verkennen. In tien minuten tot een kwartier vult de bezoeker van de website 25 vragen in. Op basis daarvan volgt er een rapportcijfer voor de plaatselijke oecumene, compleet met een beoordeling van de situatie en suggesties voor verdere stroomlijning van de samenwerking.

Voor zover bekend gaat het om een uniek initiatief. Het idee is ontstaan bij de werkgroep Convenanten. Deze groep heeft talloze plaatselijke raden van kerken bezocht en had behoefte aan een gemakkelijk toegankelijke digitale vragenlijst, waarmee kerkelijke vrijwilligers een rapportage ontvangen en beleid kunnen ontwikkelen. Het bureau van de Raad heeft de test opgesteld in nauwe samenwerking met Robert Vonk als programmeur (SiteCan.nl).

De vragenlijst is getest bij diverse vrijwilligers. ‘De reacties waren positief, zij het soms ook confronterend’, aldus een woordvoerder van de Raad van Kerken. ‘Je krijgt na tien minuten een rapportcijfer en als dat laag uitvalt, is dat nooit leuk. Er zijn ook mensen die moeite hebben met de exactheid van de vragen. Een antwoord is ‘ja’ of ‘nee’. Soms zou je het willen nuanceren. Maar over het algemeen is de feedback bemoedigend. De gedetailleerde rapportage helpt plaatselijke raden aan concrete doelstellingen’.

De oecumene-scan is te vinden op www.raadvankerken.nl; links boven staan de woorden ‘Doe de oecumene-scan’. Wie daarop klikt, komt vanzelf in het programma. De oecumene-scan wordt officieel geïntroduceerd tijdens het open huis op vrijdag 12 september, maar de liefhebber kan nu het programma al doorlopen. Klik hier.