Nieuw Overijssels platform

Vertegen- woordigers van plaatselijke raden van kerken in Overijssel hebben op 9 september 2014 samen een Platform van Kerken in Overijssel (PKO) opgericht. Het platform dient als afstemmingspunt voor de diverse plaatselijke kerken en als gesprekspartner voor onder meer de provinciale overheid.

Er zijn in Overijssel enkele tientallen plaatselijke raden van kerken en platforms, waarin kerken samenwerken. Tot vijf jaar geleden ontmoetten ze elkaar in een Provinciale Raad van Kerken. De kerken van het platform zullen elkaar een of twee keer per jaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen, en projecten oppakken waarin ze elkaar kunnen versterken.

In de Rooms-Katholieke Kerk in Deventer kwamen dinsdag 9 september kerken bij elkaar uit onder meer Almelo, Deventer, Diepenveen, Delden, Enschede, Hengelo, Kampen, Raalte, Steenwijk, Steenwijkerwold en Zwolle. Uit een inventarisatie van activiteiten bleek, dat di-verse kerken de pelgrimage op de agenda hebben staan, waartoe de Wereldraad van Kerken vorig jaar heeft opgeroepen. Het Zwolse platform vertelde over de sociale inspanningen in het kader van de Moderne Devotie.
Het Platform wil verder werken aan deze gezamenlijke thema’s en zal daartoe onder meer contact zoeken met de provinciale overheid. Een volgende bijeenkomst staat gepland voor dinsdag 12 mei in Zwolle. Mink de Vries van het Zwolse Platform zal deze bijeenkomst leiden.

Foto’s:
1. Ds. Rinze Marten Witteveen, ambassadeur voor bovenplaatselijk niveau bij de Raad van Kerken in Nederland, leidde de bijeenkomst in Deventer; hij is hier in gesprek met Ronald Cornelissen, vicaris van het aartsbisdom Utrecht, die als gastheer van de bijeenkomst optrad.
2. Mink de Vries, voorzitter van het Zwolse Platform van kerken, lanceerde het idee voor meer onderlinge samenwerking en fungeert op 12 mei als gastheer en voorzitter.