E̩n druppel jou РGebedenboekje

Inmiddels uitverkocht!!!
Recent is verschenen een boekje met ruim 50 gebeden, door de Raad van Kerken in Nederland samengesteld in samenwerking met EA/EZA. De bijdragen komen uit de breedte van kerkelijk Nederland.
De twee organisaties merkten bij de uitwerking van de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen dat de diverse richtingen in de kerken nog weinig onderlinge contacten zoeken. Vandaar deze uitgave met bijdragen van mensen uit vele gezindten.

Als we bidden geven we uiting aan onze intieme gevoelens. In deze bundel laten meer dan vijftig mensen zien welke woorden zij kiezen bij het aanspreken van God. Onder hen zijn hoogleraren, bisschoppen, dominees en priesters, kerkgangers. Zij schrijven over geloof, over het leven, en spreken hun verwondering uit.

De gebeden zijn ingedeeld naar vijf thema’s: geloven, leven, kyrie, voorbeden en momenten.

ISBN 978 90 239 2848 5
NUR 709
Paperback, 120 pagina’s, € 9,90.
Bestellen via rvk@raadvankerken.nl
Omslagontwerp: Marijke Kamsma
Illustraties uit ‘Atlas van het Bijbelse Continent’.

Niet gecategoriseerd