Arme Kant Fryslân

De Raad van Kerken is terughoudend met het inkleuren van zondagen richting concrete thema’s. Nogal wat kerken vinden dat verwarrend en blijven liever bij de roosters die een zekere intrinsieke logica in zich hebben.  Verzoeken om daarvan af te wijken redden het meest al niet. En dergelijke verzoeken zijn er van verschillende kanten geweest. Onder meer een verzoek om een groene week, een Michazondag en een zondag voor de armoede.

Het niet specifiek willen oproepen tot een themazondag mag dan een soort beleidslijn zijn van de Raad van Kerken, dat neemt niet weg dat er nuttige initiatieven zijn die we via deze site toch aanreiken. Het is dan niet om een themazondag af te kondigen, maar het kan wel zijn dat er mensen plaatselijk met een thema bezigzijn en die de oproep willen gebruiken om bijvoorbeeld de voorbeden in te kleuren naar het verzoek of die een deel van de toepassing van de homilie laten beïnvloeden door de vraag.

Vanuit die gedachte geven we hieronder iets weer uit een brief van de Arme Kant van Fryslân.

Op 17 oktober 1992 deed oud Secretaris-Generaal Javier Perez de Cuellar in naam van een aantal prominenten, verenigd in het Comité voor de Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede, een oproep aan de Verenigde Naties om 17 oktober als Werelddag hiervoor te erkennen. Op 22 december 1992 hebben de Verenigde Naties gehoor gegeven aan deze oproep en met ingang van 1993 wordt in vele landen (inclusief Nederland) jaarlijks op 17 oktober extra aandacht geschonken aan de problematiek van armoede. De Arme Kant van Nederland heeft hierin een belangrijke rol vervuld voor de lidkerken van de Raad van Kerken.

De Arme kant van Fryslân moedigt sinds een aantal jaren de plaatselijke kerken in de provincie aan rond de datum van 17 oktober het onderwerp een extra accent te geven. Dit kan bv. door van een zondag dicht bij 17 oktober een ‘Zondag van de Armoede’ te maken en het thema tijdens de diensten te accentueren in woord, verkondiging, gebeden en keuze van liederen.