Knooppunt armoede i.o.

Diverse kerken en organisaties hebben het initiatief genomen om te komen tot een knooppunt voor kerken en armoede. Tijdens een bijeenkomst op 26 september in Amersfoort hebben ze de opzet verder doorgesproken. Er gaat een brief uit naar kerken, diaconale organisaties en armoede-platforms om te peilen of men zich achter het nieuwe afstemmingspunt wil scharen.

DISK en de Arme Kant van Nederland hebben hun werkzaamheden in mei dit jaar beëindigd. Er is geen geld meer om de inzet voor de onderkant van de Nederlandse samenleving voort te zetten. De Raad van Kerken heeft daarop aangekondigd zich niet te willen neerleggen bij het verdwijnen van de afstemming tussen organisaties die zich bezighouden met het bestrijden van de armoede. Kerkinactie en enkele andere sponsoren hebben aangegeven bereid te zijn een bedrag beschikbaar te willen blijven stellen als ook kerken en donateurs bijdragen. Daardoor zou het mogelijk kunnen zijn om een knooppunt in stand te houden,waaraan een coördinator/ coördinatrice is verbonden.

Tijdens een verdere verkenning van de mogelijkheden vrijdag 26 september werd benadrukt dat het knooppunt vooral is bedoeld om bestaande plaatselijke initiatieven – zoals iemand het noemde – ‘te uploaden en te downloaden’. Het knooppunt dat de deelnemers voor ogen staat, heeft als belangrijkste doelstelling de diaconale inzet van lokale kerken en geloofsgemeenschappen tegen armoede te verbinden en versterken. De onderlinge afstemming is licht; het is niet de bedoeling om een nieuw kenniscentrum te introduceren.

Een uitvoerig projectplan met projectbegroting wordt naar mogelijke deelnemers toegezonden. Zij hebben de vraag gekregen om voor 15 november 2014 een reactie te sturen. De werkgroep in oprichting trekt de lijnen door op 28 november 2014.

Foto’s:
1. Het dagblad Trouw toonde vrijdag een pagina met 6300 personen (poppetjes) en daaronder de tekst: x 100. En dan: 630.000 mensen zoeken werk. Ter vergadering lag de krant op tafel en zei Hub Crijns: En het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft is dus nog een keer zo hoog.
2. Een deel van de werkgroep i.o. Van achter gezien en dan met de wijzers van de klok mee: Carla van der Vlist (Kerkinactie), Hub Crijns (voorheen DISK), Trudy Luth (3G-kerken), Arend van de Venis (Leger des Heils) en niet zichtbaar: Klaas van der Kamp (Raad van Kerken), Meta Floor (Kerkinactie) en Jan Wessels (EA-EZA verhinderd).