Zingen voor vluchtelingen

Kerken in Zwolle deden zondag 28 september speciale voorbede voor de vluchtelingen, nu er meer dan 400 vluchtelingen worden opgevangen in de IJsselhal, het kolossale evenementencentrum waar ooit de laatste landelijke kerkendag werd gehouden. Het Diaconaal Platform Zwolle is initiatiefnemer. In het platform werken 26 kerken en diaconieën samen.

Wim van Ree, diaconaal consulent van de Protestantse Gemeente Zwolle heeft diverse scribae en andere contactpersonen van kerken benaderd. Het platform doet de suggestie om in de dienst psalm 107: 1 en 2 te zingen als onderlinge verbondenheid van de kerken in Zwolle met de Syrische vluchtelingen. Vers 1 zet in met: ‘Gods goedheid houdt ons staande zolang de wereld staat’ en vers 2: ‘Al wie verbijsterd zwierven ver buiten heg en steg’.

Voor hulp aan de Syrische vluchtelingen is het Diaconaal Platform aangewezen als partner. Kerken en andere vrijwilligersorganisaties voeren onderling overleg over de hulp die geboden moet worden.

Aandacht en begrip is nodig, nu programma’s als PowNews sterk eenzijdig de publieke opinie inkleuren. In een uitzending die vrijdag op televisie was te zien zag men een journalist met de gebruikelijke pseudo-humoristische toon mensen in de buurt en bezoekers bij de IJsselhallen ‘interviewen’, waarbij de aard van ‘vragen’ de vluchtelingen in een negatief daglicht stelde. Ook de berichtgeving in de regionale Stentor zet niet in bij de nood die de asielzoekers meemaken, maar met de zin: ‘Van zeker tientallen Syrische vluchtelingen die naar Nederland zijn gekomen, wordt onderzocht of zij (oorlogs)misdaden hebben gepleegd of mensenrechten hebben geschonden. Dat blijkt uit een brief die staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie, VVD) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd’.

Ds. Klaas van der Kamp, secretaris van de Raad van Kerken, die toevallig op de genoemde zondag voorgaat in de Emmaüskerk, geeft gehoor aan de vraag van het platform. In de Emmaüskerk wordt het zingen van psalm 107 gekoppeld aan een gebed dat priester Samoil Dogan van de Syrisch-Orthodoxe Kerk in Hengelo heeft aangereikt voor de bundel ‘Eén druppel jou’. Dat begint met:

‘Zie o God, hoe het ene volk opstaat tegen het andere volk
en hoe men elkaar genadeloos vermoordt.
Sommigen onder hen worden door hun eigen landgenoten
onrechtvaardig behandeld;
anderen zijn hun land ontvlucht naar verre, vreemde oorden.
Om aan onderdrukking te ontsnappen
hebben velen huis en haard verlaten,
en gingen naar bergen en bossen om zich te verbergen,
maar zij hebben niet voldoende voedsel en kleding.
Wij vragen U Heer, heb medelijden met deze mensen
en behoed Uw schepselen.

In de dienst komt de wetslezing uit Leviticus 19 met onder meer de zinnen:

‘Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen… maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen.
Ik ben de Heer, jullie God.
Iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft, mag je niet onderdrukken. Behandel de vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte.
Ik ben de Heer, jullie God.

Naast Zwolle komen er vluchtelingen in Eindhoven (700 mensen in een voormalig verzorgingstehuis) en in Hoogeveen (1000 mensen in een voormalige gevangenis). Er wordt nog naar verdere opvangmogelijkheden gezocht.