Irak heeft geld nodig

Vredesprojecten in Irak bloeden niet dood, maar voorzien juist in een behoefte. Zo zijn jongeren die meedoen in het interreligieuze dialoogprogramma actiever dan ooit. Ze zoeken elkaar op en waar de één van huis en haard is verdreven, biedt iemand van een andere religie onderdak aan.

Thirsa de Vries, projectleider voor Irak bij Pax, ging voor radio Keistad in samenwerking met de landelijke Raad van Kerken, in op de situatie in Irak en de mogelijkheden voor Nederland om daarin een constructieve bijdrage te leveren. Thirsa heeft het land nog in juni bezocht en zal binnenkort opnieuw naar de vluchtbare strook bij de Euphraat vliegen om ter plaatse met de mensen van gedachten te wisselen.

‘Als je bij mensen komt, zijn ze gastvrij als vanouds. Ze bieden je hun laatste water aan. Maar je neemt natuurlijk niets, omdat je weet dat ze verder absoluut niets meer hebben’.

Voor de radio vertelt ze, dat Pax in het geval van Irak voor de levering van wapens is. ‘Als er sprake is van genocide kan je onder bepaalde afspraken beter wapens leveren om erger bloedvergieten te voorkomen’, aldus de medewerkster van Pax. Het punt van wapenleveranties is actueel, zowel in Nederland, waar vredeskerken en een organisatie als Kerk en Vrede een pacifistischer lijn kiezen; alsook in Duitsland, waar Margot Käseman en andere geestelijken de pacifistische lijn aanhouden en Irmgard Schwaetzer, Hüber en andere bisschoppen, onder wie niet alleen EKD-ers, maar ook de Rooms-Katholieke voor de levering van wapens zijn om de willekeur van IS te keren.

Thirsa de Vries spreekt zich in het programma uit tegen eenzijdige steun voor christenen. Ze roept op te komen voor alle minderheden. Ze wijst voor de radio op een tekst van Paulus over heidenen en Grieken ter onderbouwing en ze benoemt de strategische meerwaarde als je je niet alleen sterk maakt voor de eigen kring, maar ook voor andere vervolgde mensen.

Ooit zei Sa’ad Salloum, oprichter van de Iraakse Raad voor de Interreligieuze Dialoog (een partner van Pax): ‘Niet God heeft Irak gesticht, maar Winston Churchill’. Thirsa de Vries beaamt dat. In de Ottomaanse tijd was er centraal gezag, aan wie je belasting betaalde. Daarnaast was er een grote mate van zelfbestuur voor etnische en religieuze minderheden. Het is de fout van de nu afgetreden regering dat men te weinig recht wilde doen aan die ruimhartige structuur. De soennieten bijvoorbeeld verzetten zich daartegen. IS maakt misbruik van het gebrek aan draagvlak wat is ontstaan.

Mensen in Irak hebben op dit moment vooral financiële ondersteuning nodig, zegt Thirsa de Vries. Ze verwijst naar de diverse hulporganisaties, waar mensen geld kunnen geven. Van de donaties kunnen tenten worden gekocht, levensmiddelen en andere elementaire levensbehoeften.  

Klik hier voor een korte video-aanprijzing (1 minuut).

Klik op het driehoekje hieronder als u het hele gesprek wilt beluisteren (1 uur).

Wie meer gesprekken wil besluisteren van radio-Kik kan www.kik.nl bezoeken.