Financiële hulp Irak

Diverse geloofsgemeenschappen voelen de onrust, iets te willen doen voor de vluchtelingen in Irak en Syrië, hoe kun je iets doen?

Eén mogelijkheid werd aangereikt door Yosé Höhne-Sparborth, lid van de Raad van Kerken vanuit de Basisbeweging. Ze noemde als optie: bisschop Yousif Thomas Mirkis o.p. te Kirkuk. Hij leeft midden in het gebied waar al die vluchtelingen aankomen. Hij heeft in Parijs, bij de Paters Dominicanen, een bankrekening. Dit is een snelle en betrouwbare weg voor hulp, aldus Yosé Höhne.

Bisschop Yousif Thomas Mirkis is een pater Dominicaan, die tot januari 2013 in Bagdad woonde. Hij en zijn medebroeders, evenals de zusters Dominicanessen in Irak, onderscheiden zich al jaren in de kunst van de interreligieuze samenwerking.

De Dominicanessen en Dominicanen zijn nu zelf verdreven (uit Mosul en Caracosh), maar ze zijn al jaren en Irak, Syrië en vooral ook Libanon betrokken bij de opvang van vluchtelingen: Palestijnen, Syriërs, Irakezen. Ze hebben een lange ervaring.

Bovendien helpen zij degenen die het meeste hulp nodig hebben, en richten ze zich niet alleen op christenen. Door hun hulp aan iedereen die het behoeft, zonder onderscheid naar geloofsgroep, helpen ze praktisch mee aan de-escalatie van het sektarisme dat ISIS praktiseert.

De Raad van Kerken was in 2002 betrokken bij een vredesmissie naar Irak, waar we Pater Yousif Thomas Mirkis leerden kennen. Sindsdien onderhouden we contact met hem. Uit die missie weten we, dat vóór de inval van de Amerikanen in Irak de diverse groepen goed met elkaar leefden. Men leed onder Saddam Hoessein en was daarin solidair met elkaar. Na die inval werd de hele organisatiestructuur van Irak vernietigd, en in die leemte sprongen alle soorten groepen uit de hele regio, die met ‘het Westen’ een appeltje willen schillen. Religieuze leiders in Irak, onder hen Yousif Thomas Mirkis die in januari 2014 tot bisschop van Kirkuk werd benoemd, proberen nog steeds om de groepen in gesprek te houden. Daarom hulp verlenen aan wie het nodig heeft zonder te kijken naar ‘herkomst’. De nood is criterium.

Bankgegevens:
Yousif Mirkis
Bank Société générale
Banque 30003
Account N 00050003335 Cle RIB 15
IBAN  FR76 3000 3019 8800 0500 0333 515
BIC SOGEFRPP
Paris, France

m.v.v. : for the refugees from Iraq en Syria

(eventueel adres bank: Paris Tour Maubourg; 15 Rue Jean Nicot; 75007 Paris
(adres Dominicanen: Pères Dominicains, 222 rue du Faubourg Saint Honore 75008 Paris)

Voor meer achtergronden over Irak in het algemeen, zie ook het interview dat recent is geplaatst met Thirsa de Vries, projectleider bij Pax. Pax werkt overigens weer via andere kanalen en verwijst bijvoorbeeld naar Kerkinactie als het gaat om een financiële bijdrage.