Hedendaags profeet

Welke niet-bijbelse persoon is voor u een profeet? Die vraag kreeg Anne-Marie Visser, emeritus-predikant en lid van de beraadsgroep Interreligieuze Ontmoeting van de Raad van Kerken, voorgelegd door het blad ‘doopsgezind.nl’. Het blad portretteert haar in het kader van een nadere kennismaking.

Anne-Marie zegt in antwoord op de vraag: ‘Rowan Williams, voormalig aartsbisschop van Canterbury en geestelijk leider van de Anglicaanse kerk. Het is een hele bijzondere man, die heel scherp kijkt naar de verhoudingen tussen kerk en staat. Hij zegt geen dingen om te pleasen of om populair te zijn, en niet iedereen is daar altijd blij mee. Hij zegt vaak vlijmscherpe dingen waar  hij juist ruimte mee schept, en dat vind ik ongelofelijk knap. Het is zo makkelijk om als kerkbestuurder te zeggen wat mensen willen horen, en dat doet hij juist niet’.

Welke bijbelse persoon zou u een dag willen zijn? Anne-Marie: ‘De apostel Thomas. Het spanningsveld waar hij in zit, intrigeert mij. Volgens mij was hij namelijk niet zo ongelovig als wordt beweerd. Ik denk dat hij erg zat met enerzijds de loyaliteit aan zijn broeders en zusters, en anderzijds die aan Jezus. En dat conflict begrijp ik wel. Want jouw geloof in de gemeente is iets anders dan jouw geloof in Jezus. Ook de woorden ‘zien’ en ‘geloven’ spreken mij erg aan. Ik wil ook eerst iets (in)zien voordat ik het echt kan geloven’.

Hoe ziet de hemel er uit? Anne-Marie: ‘Ik kan me niks bij een hiernamaals voorstellen; ik heb mijn handen vol aan dit leven en als je overlijdt moet je dat loslaten. Maar ik bied een alternatief: bij een ‘eindtijd’ kan ik me alles voorstellen. Ik hoop dat er een moment komt waarbij dit leven een voltooiing krijgt. Dat relaties gaan kloppen. En dat datgene wat op de wereld niet tot zijn recht is gekomen, wel een plek krijgt. Zowel in het grote geheel als in persoonlijke levens. Hoe dat er precies uitziet, weet ik niet’.

Het lijkt de redactie van deze website aardig om nog een enkel verhaal op te nemen over ‘hedendaagse profeten’. Heb jij een uitgesproken idee van wie een hedendaags profeet zou kunnen zijn? Stuur de naam met een onderbouwing van ongeveer 300 tot 500 woorden naar rvk@raadvankerken.nl en misschien plaatsen we jouw verhaal hier wel.