Eigen lokale pelgrimage

‘Waar zien we Gods roeping en werk voor gerechtigheid en vrede en de eenheid van de kerken en de hele mensheid? Participeren in de pelgrimage van gerechtigheid en vrede zal ieder individu, gemeente, lokale gemeenschap, regionaal en internationaal er bij betrokken in hun eigen context’. Woorden van deze strekking staan in het document ‘een uitnodiging tot de pelgrimage van gerechtigheid en vrede’, wat het centraal comité onlangs heeft vastgesteld.

Het document onderscheidt drie verschillende dimensies: het vieren van de gaven, het opzoeken van de wonden en het veranderen van de ongerechtigheden. Als een zevenjarig programma zal de nadruk van de pelgrimage liggen op rechtvaardige vrede met de volgende vier focuspunten:
a. Leven-bevestigende economieën;
b. Klimaatverandering;
c. Niet-gewelddadige vrede-opbouw en verzoening;
d. Menselijke waardigheid.

Het document stel concrete vragen die mensen plaatselijk kunnen helpen bij het opzetten van een pelgrimage:
• Wat is de belofte van de pelgrimage vanuit de Bijbel?
• Wat is uw begrip van de pelgrimage van gerechtigheid en vrede in uw contekst?
• Wat is de belofte van de pelgrimage?
• Met wie zou u de pelgrimage willen ondernemen?
• Wat zijn uw ervaringen met de beloften van de gave van het leven en de gave van de schepping? Hoe viert u deze beloften?
• Wat zijn de wonden in uw context?
• Hoe bent u van plan de gewone mensen te bezoeken en de slachtoffers in uw omgeving?
• Wat voor transformatie ervaart u?
• Wat is uw focus?
• Wat zijn realistische mogelijkheden van verandering van onrechtvaardigheid en geweld?
• Wat zijn de voorgestelde acties die u wilt ondernemen in uw context?