Ambassadeur blijft

Ds. Jaap van der Linden heeft zondag 31 augustus afscheid genomen van de protestantse gemeente Sleen; en tegelijk nam hij daarmee afscheid als predikant verbonden aan een gemeente. Hij blijft echter beschikbaar als ambassadeur voor de Raad van Kerken, en hij blijft zich inzetten voor zijn eigen Protestantse Kerk als visitator, dat is een soort van gezicht die de kerk vanuit het totale verband naar plaatselijke gemeenten laat gaan om de onderlinge band te benoemen en om in geval van problemen elkaar te helpen. Als ambassadeur gaat Jaap van der Linden af en toe naar plaatselijke raden van kerken die specifieke vragen hebben over mogelijkheden de samenwerking te optimaliseren.

Tijdens het afscheid zondag kwam uit diverse verhalen naar voren hoezeer het leven van Jaap van der Linden verbonden is met de oecumene. Hij begon ooit als voorganger in Schoonrewoerd, daarna volgden Den Haag, Zoetermeer en Sleen. Vooral sinds zijn dienstverband in Zoetermeer kreeg de oecumene in toenemende mate vorm via zijn werk.

Jaap van der Linden was één van de mensen die het fundament legde onder de intensieve samenwerking in  Meerzicht, die daar het belang inzag van onderlinge convenanten tussen gemeenten en ook de interreligieuze samenwerking stimuleerde. Dat kon moeilijk anders, omdat de protestantse kerk en de moskee min of meer aan hetzelfde plein gelegen waren. In zijn laatste gemeente, die van Sleen, slaagde hij er – net als in Zoetermeer – in om de diverse bloedgroepen van de PKN dichter bij elkaar te brengen en hij maakte mee hoe de Drentse kerken eerst een federatie aangingen en later tot een fusie overgingen. Jaap van der Linden, ooit gereformeerd begonnen, nam in Sleen dan ook afscheid van de actieve dienst, terwijl zijn hervormde collega ds. Hans Borst het formulier voorlas uit het dienstboek waarmee men afscheid neemt van de actieve dienst.

De ervaringen met een convenant nam Jaap van der Linden mee naar de landelijke Raad van Kerken. Hij bood het concept aan als instrument om de oecumene plaatselijk te stroomlijnen. De Raad heeft dat aanbod overgenomen en inmiddels is er een uitvoerige beschrijving beschikbaar van hoe je zo’n convenant kunt opstellen, hoe je er mee werkt, en één dezer dagen komt er op de website van de Raad van Kerken zelfs een toets waarmee je kunt nagaan hoe je de onderlinge samenwerking verder kunt uitbouwen.

Jaap van der Linden getuigde bij zijn afscheid van zijn voorliefde voor de verhalen van het lijden, sterven en de opstanding van Christus. Hij leerde van Moltmann dat de theologie van het kruis niet gezien moet worden als een doordenking na dato, maar eerder als een aanreiking van hoe God nu in de wereld aanwezig is. We leren uit de kruisdood van Christus hoe God als Vader zich opstelt. ‘Als God zijn Zoon aan het kruis prijsgeeft, sterft er ook iets aan Hem’. Het is de liefde die daarbij leidend is.

Foto’s:
1. Jaap van der Linden feestelijk begroet door een van de vele bezoekers; Jaaps vrouw Monique kijkt toe.
2. De kinderen van de nevendienst geven bloemen aan de afscheid nemende predikant.
3. Majoor Jeanne van Hal, voorzitter van de voormalige groep convenanten, werkte nauw met Jaap samen en luisterde de plechtigheid in oecumenische zin op.
4. De zanggroep Vocation, talloze malen aanwezig in bijzondere diensten die Jaap van der Linden leidde, leverde ook een bijdrage aan de afscheidsdienst.