Zorgen om toekomst zorg

Het proces van decentralisatie in de zorg dient rekening te houden met ieders situatie en met ieders verantwoordelijkheid. Kwaliteit van de zorg en oog voor de zorgvragers moeten daarbij voorop staan.

Dat schrijft de Raad van Kerken in Nederland in een brief aan de minister van Volksgezondheid. In hun brief maken de kerken zich onder meer sterk voor het behoud van een gedifferentieerd aanbod van zorg, waarin ook organisaties met een levensbeschouwelijke c.q. christelijke achtergrond (zoals het Leger des Heils) participeren.  “Zorgvragers met een christelijke achtergrond voelen zich vaak meer erkend en begrepen wanneer ook de zorgverleners hun levensovertuiging delen en zich kunnen inleven in de psychosociale problematiek, die samenhangt met de persoonlijke levensovertuiging en levenswijze.”

Daarnaast spreekt de Raad van Kerken zijn verontrusting uit over de dreigende ontslaggolf in de zorg ten gevolge van de overgang van de zorg van Rijk naar gemeenten na 31 december 2014. Onduidelijkheid over de vraag waar gemeenten de zorg gaan inkopen speelt daarbij een rol. De kerken dringen er bij Rijk en gemeenten op aan belangrijke professionele kennis niet verloren te laten gaan en aandacht te hebben voor de onzekerheid bij de betrokken zorgverleners en hun gezinnen. Met het oog op de relatief korte periode waarin het proces van decentralisatie in de zorg moet plaatsvinden, vraagt de Raad de regering om de kwaliteit van de zorg te blijven garanderen, “ook voor hen die afhankelijk zijn van de zorg en vaak niet voor hun eigen belangen kunnen opkomen”. 

Een kopie van de brief is verzonden naar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.