Terugtrekken investeringen

De Wereldraad van Kerken trekt de investeringen terug die zijn gedaan in organisaties die werken met fossiele brandstoffen. Dat bericht The Guardian naar aanleiding van een rapportage van de Financiële Commissie van de Wereldraad.

In een artikel voor The Guardian had bisschop Tutu eerder een oproep gedaan aan ‘gewetensvolle mensen’ om te breken met organisaties ‘die de ongerechtigheid financieren van klimaatverandering’. Het rapport van de Financiële Commissie zegt onder meer: ‘De commissie heeft de criteria besproken van ethische investeringen, en heeft besloten om de lijst waarin de Wereldraad niet moet investeren uit te breiden naar sectoren naar sectoren die fossiele brandstoffen gebruiken’.

Christiana Figueres, bij de VN verantwoordelijk voor het volgen van de klimaatontwikkelingen, riep in mei kerkelijke leiders in de St. Pauls Cathedral in Londen op om leiderschap te tonen waar het gaat om klimaatveranderingen. Ze deed toen ook de suggestie om investeringen terug te trekken in bedrijven die zich richten op fossiele brandstoffen.

De kleine synode van de Protestantse Kerk in Nederland heeft al in 2006 over rapport opgesteld over duurzaamheid en beleggingen en in 2007 is afgesproken dat men zich concentreert op duurzaam beleggen. De WARC had hiertoe ook opgeroepen. Duurzaam beleggen wordt in dit rapport met een drietal omschrijvingen uitgewerkt. Het gaat allereerst om beleggingen die geen negatieve context hebben, zoals tabak, alcohol, gokken, wapens, corruptie, kinderarbeid en / of mensenrechten. In de tweede plaats let men op het milieu. ‘Ondernemingen worden op sociaal-economische en milieu criteria getoetst en naarmate de prestaties beter zijn komen de ondernemingen eerder in aanmerking om in te beleggen’, aldus het rapport. In de derde plaats zijn er de beleggingen die positief uitwerken op duurzame ontwikkelingen, de groenfondsen. Ook Oikocredit valt in deze categorie.

Trouw

Het dagblad Trouw heeft ook over het thema gepubliceerd. Robin de Wever meldt dat de desinvesteringen vooral symbolische waarde hebben, want ze gelden alleen voor de bescheiden portefeuille van de Wereldraad zelf. Nationale organen als de Nederlandse Raad van Kerken, die in zekere zin – aldus De Wever – onder de Wereldraad vallen, moeten individueel beslissen of ze dit voorbeeld volgen. Overigens is vanuit het bureau meegedeeld aan De Wever dat de Nederlandse Raad niet beschikt over financiële reserves, – de Raad is eigenlijk structureel armlastig – maar dat eventuele informatie van de Wereldraad die betrekking heeft op beleidsmatige keuzes – waar aangereikt – altijd wordt doorgegeven aan lidkerken.

Trouw meldt op gezag van aartsbisschop Joris Vercammen, geen moderamenlid bij de Nederlandse Raad van Kerken maar wel lid van de plenaire Raad, dat het nog niet duidelijk is of dit gaat gebeuren. Vercammen: ‘De Nederlandse raad van duurzaamheid zal dit zeker bekijken. Besluiten als deze hebben gezag en zijn belangrijke inspiratiebronnen’.

Financiën

De financiële commissie van de Wereldraad gaat overigens maar in enkele bewoordingen in op bovenstaand thema. Het rapport gaat vooral door op de financiële situatie in het algemeen, en stelt dat de bijdragen voor programma’s van de Wereldraad stabiliseren. Verder blijkt dat er slechts een kleine groei zal zijn van de bijdragen van de lidkerken. Doel bij alle stijgende kosten is evenwel een verhoging van het budget van 1,6 miljoen Zwitserse franken tot 2017, oftewel een verhoging van 8 procent vergeleken met een de ‘realistische doelen’, die eerder bij de assemblee zijn genoemd. De commissie stelt vast dat de inzet van alle leden van het centraal comité meer dan nodig zijn om deze ambitie te realiseren. Mogelijk dat er speciale collectes georganiseerd kunnen worden, in combinatie met de pelgrimage voor gerechtigheid en vrede.