Reacties vrouwelijke bisschop

Het besluit van de Anglicaanse Kerk in Engeland om vrouwen toe te laten tot het ambt van bisschop heeft vooral in Rooms-Katholieke kring veel emotie losgemaakt. Het Katholiek Nieuwsblad spreekt  over ‘bisschoppinnen’ en wijst op de impact die het besluit heeft voor de oecumene. ‘Zowel de Rooms-Katholieke als de (Oosters-) Orthodoxe Kerken wijzen vrouwelijke priesters en bisschoppen af’. Progressieve theologen, zoals Henk Baars, verwoorden op Twitter hun instemming. Henk Baars uit Den Haag schrijft: ‘Anglicanen krijgen nu vrouwen als bisschop. De katholieken laten nog niet eens vrouwen als priester toe. Hopeloos achter’.

De Anglicaanse Kerk heeft het besluit genomen om vrouwen toe te laten tot het ambt van bisschop, nadat men twee jaar geleden eerder een poging deed tot actualisering van de regelgeving. Vooral het verzet van de conservatieve en evangelische stroming binnen de kerk was groot en daardoor werd de finale besluitvorming uitgesteld. In 1993 was evenwel de deur opengezet naar vrouwen die priester wilden worden. Het jaar daarop volgend werden er 32 vrouwelijke priesters benoemd. In 2010 waren er meer vrouwelijke dan mannelijke priesters. Meer dan tweederde van de generale synode van de Anglicaanse Kerk stemde deze week na vijf uur debat voor aanpassing van de regels; om precies te zijn: er waren 45 leken tegen, meldt The Guardian, en 152 voor. De maatregel lag niet zozeer gevoelig bij de overgrote meerderheid van de geestelijken, maar wel bij een deel van de leken.

Katherine Jefferts Schori, ooit lid van de Rooms-Katholieke Kerk, werd in 2001 als bisschop van een voorheen Anglicaanse Kerk geïnstalleerd, dat was in Nevada (Verenigde Staten) en in 2006 werd ze gekozen als eerste leidinggevende bisschop binnen de Episcopale Kerk van haar land. Zij bezocht in mei 2011 ons land en sprak onder meer met mensen van de Raad van Kerken (klik  hier)

Een staflid van de Pauselijke Raad voor de Eenheid van de Christenen, noemt het van belang dat juist de Engelse Kerk deze stap zet. ‘Zij is de moederkerk van de Anglicaanse wereldgemeenschap: een referentiepunt voor de Anglicanen wereldwijd’.

De discussie over vrouw in het ambt hield de gelederen in Anglicaanse kring al behoorlijk bezig op de sociale media. Daniël Daanmans verwoordde: ‘Wat dachten zeventiende eeuwse Anglicanen eigenlijk van geslachtsverandering?’ Hij probeerde daarmee op speelse wijze aan te tonen, dat de vraag naar een vrouwelijke bisschop niet teruggaat op een keus die de Bijbel wil maken, maar op een culturele beslissing. John Sentamu, aartsbisschop van York twitterde: ‘Dit is een gedenkwaardige dag. Vrouwen hebben al generaties lang de kerk van Engeland gediend. Dit is een moment van vreugde’. En de vervanger van de eerste minister Nick Clegg schreef: ‘Dit is een groot moment voor de Kerk van Engeland’.

De Anglicanen pasten overigens een strategie toe, die men ook wel in andere kerken aantreft op het moment dat men een als progressief gezien besluit neemt, zorgt men er voor dat de conservatieve richting representatief in de leiding van de kerk aanwezig is, zodat er herkenning kan blijven voor de meer behoudende achterban. Zo geldt het operationele hoofd van de kerk Justin Welby als evangelisch georiënteerd. Hij stemde voor het voorstel. John Spence, een prominent evangelisch lid van de synode, hield een indrukwekkend betoog, zo stelt The Guardian, waarin hij ruimte creëerde met woorden als: ‘Ik heb vertrouwen dat we hand in hand kunnen gaan, en dat de opgestane Christus zal terugkeren op de juiste plaats in het centrum van dit land, zijn geweten en zijn cultuur’. Men verwacht dat er dit najaar (Nederlands Dagblad) of begin volgend jaar (USA Today), of volgend jaar zomer (The Guardian) een eerste vrouwelijke bisschop zal worden benoemd.

Al Jazeera bericht over de vreugde buiten het gebouw bij de samengekomen Anglicanen. De Arabische nieuwszender ziet de maatregel als een tegemoetkoming aan het verlangen naar ‘een moderner en egalitairder beeld van de kerk, die worstelt met terugvallende congregaties in veel landen waar de secularisatie doorzet; daartegenover’, zo stelt Al Jazeera vast, ‘staat een minderheid van conservatieven die de verandering als strijdig zien met de Bijbel’. Susie Leafe, directeur van Reform, vertelde Al Jazeera: ‘In principe leert de Bijbel dat man en vrouw gelijk, maar verschillend zijn geschapen. God heeft verschillende rollen voor elk binnen de kerk en in de christelijke familie, en de rol van bisschop dient door een man te worden gerepresenteerd’.

De Anglicaanse Kerk telt wereldwijd zo’n 80 miljoen leden, verdeeld over 160 landen. De kerk is ook in Nederland aanwezig en is lid van de Raad van Kerken. Sam Van Leer, de vertegenwoordiger, is ook lid van het moderamen van de Raad.

Het thema van de vrouw in het ambt ligt ook in protestantse kring gevoelig. De synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt spraken er dit jaar nog over en kozen een voorzichtige koers. De gesprekken in enkele andere kleine protestantse kerken gaan onverminderd voort. En de rechterkant van de Protestantse Kerk in Nederland wijst eveneens het idee af dat een vrouw toegelaten kan worden tot het ambt in hun plaatselijke gemeente. De plenaire Raad van Kerken besprak het thema nog op 11 juni, waarbij het gesprek vooral een uitwisseling van standpunten betrof. Op de website kreeg het bericht daarover de titel ‘dilemma rond vrouw’ (klik hier) 

 
Illustraties van het web van Katy Goldsworthy, bisschop in Australië binnen de Anglicaanse Kerk