Bescheiden bijdrage

De Nederlandse kerken leveren op bescheiden wijze kader voor de commissies en werkgroepen van de Wereldraad. Die conclusie lijkt gerechtvaardigd nu de Wereldraad de benoemingen van het Centraal Comité op de website heeft gepubliceerd. Met twee Nederlandstalige leden, die overigens niet vanuit hun lidkerk zijn afgevaardigd, maar vanuit hun toegespitste werkzaamheden elders, valt op dat de Nederlandse kerken achterblijven in vergelijking tot onder meer de kerken uit Duitsland (8 personen), Rusland (7 personen), Zweden (5 personen) Finland, Griekenland en Roemenië (4 personen), Noorwegen, en Armenië (elk tenminste 3 personen).

Roel Aalbersberg, werkzaam voor ICCO en Kerk in Actie, is vanuit Nederland lid geworden van de commissie voor Internationale Zaken (CCIA), één van de commissies, die het Centraal Comité van de Wereldraad onlangs heeft gekozen. De Nederlandstalige prof. dr. Myriam Wijlens is vanuit de Rooms-Katholieke Kerk (geen formeel lid van de Wereldraad) lid van Faith and Order. Zij doceert in Erfurt (Duitsland), maar werd in 1962 in Nederland (in het Twentse Losser) geboren.

We geven hieronder een opsomming van de samenstelling van de diverse commissies, waarbij we ons beperken tot de Europese inbreng. Dat geeft een beeld van de inspanningen die kerken in Europa zich getroosten. Wie ook de inbreng vanuit andere werelddelen wil zien, kan de website van de Wereldraad van Kerken raadplegen.

De CCIA kent vanuit Europa tien leden. Het gaat om de volgende mensen:
1. Metropoliet prof. dr. Elphidophoros van Bursa (Oecumenisch Patriarchaat)
2. Ds. Cornelia Füllkrug-Weitzel (Evangelische Kerk Duitsland)
3. Ds. Dr. Gunilla Hallonsten (Lutherse Kerk, Zweden)
4. Vakhtang Kipshidze (Russisch-Orthodoxe Kerk)
5. Lukasz Nazarko (Poolse Autocephale Orthodoxe Kerk)
6. Prof. Hanna Ojanen (Lutherse Kerk, Finland)
7. Mevr. Mélisande Schifter (Evangelische Kerk Duitsland)
8. Prof. dr. Georges Tarner (Grieks-Orthodoxe Kerk)
9. Knut Volebaek (Lutherse Kerk, Noorwegen)
10. Roel Aalbersberg (ICCO Kerk in Actie, PKN)

Faith and Order heeft de volgende leden uit Europa:
1. Ds. Stephen Conway (Anglicaanse Kerk, Engeland)
2. Ds. Dr. Stephanie Dietrich (Lutherse Kerk, Noorwegen)
3. Ds. dr. Susan Durber (Verenigde Reformatorische Kerk, Verenigd Koninkrijk)
4. Ds. dr. Anne-Louise Eriksson (Lutherse Kerk, Zweden)
5. Fr. William Henn (Rooms-Katholieke Kerk)
6. Dr. Krzysztof Mielcarek (Rooms-Katholieke Kerk)
7. Dr. Rachel Muers (Friends World Committee for Consultation)
8. Ds. Prof. dr. Bernd Oberdorfer (Evangelische Kerk Duitsland)
9. Prof. dr. Myriam Wijlens (Rooms-Katholieke Kerk)
10. Prof. Tom Greggs (Methodistische Kerk in Groot-Brittannië)
11. Dr. Viorel Ionita (Roemeens-Orthodoxe Kerk)
12. Metropoliet Gennadios Limouris (Oecumenisch Patriarchaat)
13. Prof. dr. Georgios Martzelos (Orthodoxe Kerk, Griekenland)
14. Dr. Tiran Petrosyan (Armeens Apostolische Kerk)
15. Dr. Vladimir Shmaliy (Patriarchaat van Moskou)
16. Ds. dr. Arne Fritzson (Verenigde Kerk van Zweden)

De Commissie voor Wereldmissie en Evangelisatie kent de volgende leden uit Europa:
1. Ds. Christoph Anders (Evangelisch missiewerk uit Duitsland)
2. Ds. dr. Janet Corlett (Methodistische Kerk)
3. Aartspriester Mikhail Goundyaev (Russisch-Orthodoxe Kerk)
4. Ds. dr. Baard Maeland (Lutherse Kerk, Noorwegen)
5. Dr. Radu Muresan (Roemeens-Orthodoxe Kerk)
6. Mevr. Aino Nenola (Orthodoxe Kerk, Finland)
7. Prof. Mika Vähäkangas (Lutherse Kerk, Finland)
8. Ds. Claudia Bandixen – Widmer (Mission 21)
9. Mevr. Eva Nilsson (Zweedse Missionaire Raad)
10. Prof. dr. Rob Hay (Evangelische Wereld Alliantie)

Voor Educatie en Oecumenische Formatie (EEF) hebben vanuit Europa zitting:
1. Ds. dr. Fernando Enns (Mennonitische Kerken, Duitsland)
2. Hm. Ioann Kopeykin (Russisch-Orthodoxe Kerk)
3. Deacon dr. Thodoros Memaris (Oecumenisch Patriarchaat)
4. Bisschop Gevork Saroyan (Armeens Apostolische Kerk)
5. Ds. dr. Hana Tonzarová (Tjechische Hussitische Kerk)

De gezamenlijke werkgroep van de Wereldraad en de Rooms-Katholieke Kerk kent vanuit Europa de volgende leden:
1. Mevr. Valeria Fornerone (Waldenzen, Italië)
2. Metropoliet prof. dr. Nifon of Targoviste (Roemeens-Orthodoxe Kerk)
3. Prof. Frederike Nüssel (Evangelische Kerk Duitsland)

De gezamenlijke contemplatieve groep van de Wereldraad en de Pentecostale Kerken kent vanuit Europa de volgende leden:
1. Ds. dr. Paul Goodliff (Baptisten Unie Groot-Brittanië)
2. Bisschop Vahan Hovhannisyan (Armeens Apostolische Kerk)
3. Prof. Marina Kolovopoulou (Orthodoxe Kerk, Griekenland)
4. Dr. Yekatarina Pastukhova (Russisch-Orthodoxe Kerk)

De werkgroep ECHOS (Jeugd) kent de volgende Europese namen:
1. Mevr. Celina Falk (Lutherse Kerk, Zweden)
2. Mevr. Martina Kopecká (Hussieten Tsjechië)
3. Deacon Alexander Karzan (Russisch-Orthodoxe Kerk)

Permanente Commissie voor Consensus en Samenwerking (PCCC) heeft de volgende Europese namen:
1. Metropoliet prof. dr. Gennadios van Sassima (Oecumenisch Patriarchaat)
2. Bisschop dr. Martin Hermann Hein (Evangelische Kirche Duitsland)
3. Prof. dr. Marina Kolovopoulou (Orthodoxe Kerk, Griekenland)
4. Metropolitet prof. dr. Nifon van Targoviste (Roemeens-Orthodoxe Kerk)
5. Bisschop Simo Peura (Lutherse Kerk van Finland)
6. Ds. Archimandrite Philaret (Russisch-Orthodoxe Kerk)

De volgende mensen treden op als commissievoorzitter:
Faith and Order: Ds. dr. Susan Derber, United Reformed Church, Verenigd Koninkrijk
Commissie van Kerken voor Internationale Zaken (CCIA): ds. dr. Mwume Dandala, Methodistenkerk van Zuid-Afrika
Commissie voor Oecumenische Formatie: Dr. Rudolf Eduard von Sinner (Lutherse Kerk Brazilië)
Commissie voor Jeugd: Mevr. Martina Viktorie Kopecká (Hussitische Kerk Tsjechië)
Gezamenlijke werkgroep van Wereldraad en RKK: Aartsbisschop metropoliet Nifon (Roemeens-Orthodoxe Kerk)
Gezamenlijke werkgroep Wereldraad en Pentecostaalse Kerken: Prof. dr. Marina Kolovopoulou (Orthodoxe Kerk, Grieken)

Fotobijschrift: Roel Aalbersberg