Pastor herijkt succes

De helft van de pastores in de Verenigde Staten zou het ambt willen verlaten als ze elders een baan zouden kunnen krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van J.R. Briggs, verbonden aan de Renew Community in Lansdale (Pennsylvania) en oprichter van de Epic Fail Pastors Conference. Hij schrijft hierover in publicaties die onlangs zijn verschenen.

Briggs zegt in een recente uitgave van Onfaith dat hij gaandeweg genoeg kreeg van de succesverhalen die in de Verenigde Staten de ronde doen. Bekende predikers als Billy Graham en Robert Schuller hebben bijgedragen aan een cultuur waarin geloof en succes in elkaars verlengde liggen. De praktijk voor vele voorgangers in kleinere gemeenschappen is echter anders. Zij ervaren de hoge eisen die aan hen gesteld worden en de moeite die het kost mensen te bereiken. ‘Kerken moeten opnieuw nadenken hoe ze succes willen meten’, aldus de pastor.

Door divers onderzoek, onder meer van het Schaeffer Instituut, met elkaar te verbinden concludeert Briggs dat slechts vijf procent van de pastores op een normale manier zijn of haar pensioen bereikt. Elk van de 1050 door het Schaeffer Instituut benaderde pastores had wel een collega die vanwege burnout of een conflict met het kerkelijk bestuur het dienstwerk had opgegeven.

In de meest recente uitgave van het blad Leadership Journal pleit Briggs voor het serieus nemen van de kern van het evangelie. Hij vat de schriften samen met het woord ‘genade’ en dat is een gezonde basis om naar het eigen functioneren te kijken en naar het verwachtingspatroon van de gemeente. Succes is niet afhankelijk van menselijke inspanningen, succes komt in de vorm van zegen als een geschenk van God.

Briggs heeft zijn ideeën daarover ook vastgelegd in een boek, getiteld ‘Fail: Finding Hope and Failure in the Midst of Ministry Failure’ (IVP, 2014).

Illustratie uit Leadership Journal bij het artikel ‘Transforming Failure’