Verlegenheid van religies

Het Caïro-overleg houdt een studiebijeenkomst met het thema ‘Verlegenheid van religies’. De veiligheid van religieuze gebouwen en van personen met een aanwijsbare religieuze identiteit is een toenemend punt van zorg in Nederland. Bij gebouwen gaat het om het respect voor scholen, moskeeën, synagogen. Bij personen kan men onder meer denken aan Marokkaanse jongeren die een gevoel van onveiligheid hebben, waarbij als één van de oorzaken het gebrek aan vrijheid voor de religie wordt ervaren. Er zijn openlijk vormen van discriminatie, antisemitisme en islamofobie. 

Je kunt vragen stellen bij de verantwoordelijkheid van de overheid en de samenleving, of ze voldoende ruimte bieden voor de religies, en of de beeldvorming rondom religies evenwichtig is. Tegelijkertijd lukt het de religies niet om aan de samenleving duidelijk te maken dat het hen gaat om respect voor mens, dier en natuur, voor het ‘heilige’.  Het Cairo-overleg organiseert daarom een studiebijeenkomst over het thema ‘De verlegenheid van religies’. Een aantal vragen staat daarbij centraal:
–        Waardoor lukt het de samenleving niet religies te tonen in het respect dat de gelovigen hebben voor mens, dier en natuur?
–        Wat kunnen de religies samen doen om hun imago te verbeteren?
–        Wat zien degenen die iets met religie hebben als taak in het maatschappelijk middenveld en hoe ziet overheid dat?
–     Wat kunnen de religies zelf doen als het gaat om vrijheid van godsdienst en veiligheid van gebouwen en personen in het publieke domein?     
 
Beoogd sprekers zijn: prof. dr. Marcel Poorthuis (toegezegd), minister Asscher (gevraagd) en vertegenwoordigers van de verschillende religies. 
 
De studiebijeenkomst zal plaatsvinden op woensdagmiddag 27 augustus van 13.30 – 16.45 u. in het Joods Cultureel Centrum Amsterdam, Van der Boechorststraat 26, 1081 BT Amsterdam. Wie de bijeenkomst wil bijwonen kan zich aanmelden bij Jan Post Hospers, coördinator van het Cairo-overleg: j.posthospers@pkn.nl

Foto’s:
Voorbeelden van agressie tegen een moskee, respectievelijk met teksten en met een varkenskop